13:30: Mindszenti Önkéntes Tűzoltó Egyesület éves beszámolóját fogadta el a testület, majd az `Együtt Egymásért a Fiatalokkal` Mozgáskorlátozottak
Egyesületének tájékoztatója következett. Kiss Józsefné, az egyesület elnöke a grémiumnak elmondta, hogy már 12 éve működik az egyesületük. Ez idő alatt többször azért `küzdöttek`, hogy kapjanak helyiséget. A településen található Civil házat jelenleg egy egyesület használja. Az elnök arra kérte a grémiumot, hogy találjanak megoldást arra, hogy ne csak egy, hanem több szervezet is használni tudja a helyiséget.

13:43: A Mindszenti Napok rendezvény aktuális feladatairól Tisza Zoltán képviselő számolt be: kiemelt szerepet vállalnak a civil szervezetek a programok lebonyolításában, akik jelenleg is erőteljesen dolgoznak a rendezvények szervezésében. Továbbá egyre több helyi lakos ajánl fel szállást a településre érkező vendégeknek. A rendezvény lebonyolítására jelenleg 200 ezer forint van, de ennek az összegnek legalább a három, négyszeresére van szükség mondta Tisza, aki hozzátette, hogy a beadott két pályázatot elutasították.

13:50: A nyolcadik napirendi pontban rendeletalkotás a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről tárgyalt a testület, akik a következőképpen döntöttek.

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén tízezer forint/anyakönyvi esemény, a munkaidőn túli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén pedig ötezer forint/anyakönyvi esemény díjat kell fizetni. A hivatali munkaidőn túl történő házasságkötésnél, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt négyezer forint/ anyakönyvi esemény díjazás illeti meg.

14:15: A grémium elfogadta a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. beszámolóját, majd a hulladék-kezelési közszolgáltatási szerződés megkötése érdekében kiírt
közbeszerzés hiánypótlását tárgyalták.
Antal Sándor