Az ülés napirendje:

1. Az Orosházi tűzoltóság beszámolója
2. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
3. Összegfoglaló jelentés a 2010. évi belső ellenőrzésről
4. Helyi rendeletek felülvizsgálata
5. Előterjesztések
6. Polgármesteri tájékoztató

09:03 A napirendi pontok elfogadása után az Orosházi tűzoltóság beszámolójával kezdődött a testületi ülés. Bajkán György a tűzoltóság munkatársa elmondta, idén egyszer vonultak Székkutas közigazgatási területére egy halálos balesethez. A legjellemzőbb az, hogy nem tűzesetekhez, hanem különböző mentési munkálatokhoz hívták őket. Ez Székkutas esetében leginkább a belvízvédekezésben merült ki
Tavaly tűzesethez mindössze egyszer hívták őket a faluba, akkor a Mester utcán egy garázs égett.

09:15 Beszámoló hangzott el a tavalyi költségvetés végrehajtásáról, ehhez könyvvizsgálói jelentést is csatoltak. A legjelentősebb változás az, hogy elsősorban az iskolai beruházásoknak köszönhetően 1 milliárd forint fölé emelkedett a községi vagyon.
Sajti Mihály képviselő azzal kapcsolatban tett fel kérdéseket, mik azok a `kézben` maradó összegek, amiket az önkormányzat további pályázatok önerejeként tud felhasználni. A beszámolót végül a testület egy hangúan elfogadta.

09:25 Jegyzői beszámolót hallgattak meg a képviselők a tavalyi belső ellenőrzésről.
Szél István polgármester elmondta, az ellenőrzési eljárás eddig mintegy 360 ezer Ft-ba került, az utóbbi alkalommal már viszont 0 Ft volt.

09:30 A helyi rendeletek felülvizsgálatát egy reggeli bizottsági ülés előzte meg.
A felülvizsgálatok alkalmával arra tettek javaslatot, hogy egyes régi rendeletek kerüljenek hatályon kívül azok elavultsága miatt. Ilyen például az a 2002-es rendelet, amely mindössze három civil szervezetben jelölte meg a helyi kultúra kiemelt ápolását. Itt kisebb vita alakult ki mivel Sajti Mihály képviselő úgy vélte, ezzel azok a civil szervezeteknek a rangja csorbát szenved. Tembel Tibor hozzáfűzte, erről szó sincs, sokkal inkább a többi, hasonlóképpen sok kulturális és közösségi munkát végző, civil szervezet is ugyanakkora elismerésben is prioritásban részesül.

A polgármester elmondta, a jövőben rendeletmódosítás folytán nem lesz többet lehetőség arra, hogy az önkormányzat kamatmentes kölcsönt adjon, mert annak nyomon követése sem volt egyértelmű, és egyébként sem pénzintézet.

09:57 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás működésével kapcsolatban kérdés sem fogalmazódott meg, annak működésének beszámolóját elfogadták.

10:06 Elvi döntés már született az iskola és óvoda működtetésének lehetőségéről. A felmerült kérdések megvitatására egy fórumot szerveztek, melyre szerdán délután kerül sor az iskolában.
Határozati javaslat szerint, bár pályázatot írtak ki az iskolaigazgatói posztra, de azt pillanatnyilag elnapolják, illetve az iskola sorsától teszik függővé.

10:32 A polgármesteri tájékoztató során elhangzott, hamarosan kérdőíveket kapnak a lakosok a csatornázási kérdésekkel kapcsolatban. Azok várhatóan a jövő héten a postaládákba kerülnek. Szél István elmondta, pár héten belül most már mindenképpen pontot szeretne tenni az ügy végére.

Az útjavítások hamarosan elkezdődnek a faluban, ennek az időpontját sürgette a polgármester, csakúgy, mint a kereszteződésekben lévő növényzet ritkítását, amelyet Dajka Andrásné képviselő szorgalmazott, hogy a közlekedésben az a kilátást ne zavarja.

Ezt követően a képviselők zárt ülésen tanácskoztak.

Szombat Mihály