A korábbi földalapkezelő vagyonnyilvántartásának átvétele után kiderült, hogy `az előző kormány elhibázott birtokpolitikája miatt` jelenleg több százezer hektárnyi állami tulajdonú terület hever parlagon. A jelenlegi kormány az egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy az ország átláthatatlan birtokviszonyai megszűnjenek, ezért átfogó és valós birtokrendezést hajt végre fogalmazott a Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye.
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet megkezdte az ingatlanok jogi állapotrendezését és auditálását, amely várhatóan idén augusztus végén fejeződik be. Ezután valósulhat meg megnyugtatóan a területek pályáztatással történő rövid és középtávú hasznosítása. A rendezetlen helyzetben azonban az államnak, illetve az NFA szervezetének addig is gondoskodnia kell a több százezer hektárnyi hasznosítatlan területről, hiszen a művelés hiánya miatt az országot jelentős kár éri.
A kormány birtokpolitikai irányelveinek megfelelően az NFA lehetőséget teremt elsősorban a családi gazdálkodóknak, a kis- és közepes agrárvállalkozóknak, illetve az Agrár Környezetgazdálkodási Programban (AKG) résztvevőknek, hogy állami földeken folytassanak művelést megbízási szerződés keretében a területek nyilvános pályázati hasznosításáig, de legfeljebb egy évig. Ezzel a lépéssel a kormány gyarapítja a mezőgazdasági munkahelyek számát és megkezdi az állami földek hasznosításának reformját írták a dokumentumban.

A megbízási szerződések nem helyettesítik a haszonbérletet és nem biztosítanak előjogot a földhasználónak a későbbi pályáztatásnál. Az érdeklődők a megbízási szerződésekről az NFA központjában, vagy megyei területi irodáiban kaphatnak tájékoztatást. Az NFA várja azoknak a gazdálkodóknak a jelentkezését is, akik környezetükben állami tulajdonú, hasznosítatlan földterületeket ismernek és azokat időlegesen, 2011-ben megművelnék.
Forrás: MTI