11:10 Dr. Rádi Norbert kapitány elmondta: tavaly az év elején célul tűzték ki a vagyon elleni bűncselekmények hatékonyabb felderítése mellett a kár megtérülésének elősegítését is. Cél volt a kapitányságon a fluktuáció csökkentése, valamint a Biztonságos Vásárhelyért Program (BVP) további eredményes működtetése. Az elmúlt öt év legtöbb bűncselekménye vált ismertté közel ezer bűncselekménnyel 2010-ben. Öt sorozat bűncselekmény mellett a hatékony munkavégzés is. 168 személy elleni bűncselekményt regisztráltak, nőtt a súlyos testi sértések és a zaklatások száma, amely a társadalmi feszültségek növekedését jelzi.

Lopásokhoz kapcsolódó bűncselekmények, így a közokirattal visszaélés száma is nőtt: az ellopott tárcában lévő irat eltulajdonítása ennek számít, de a bankkártyák megszerzése is külön ügynek számít, ilyen 85 esetben fordult elő.

80-ról 122-re nőtt a vagyon elleni cselekmények száma, és a pénzhamisítások száma nőtt – sikerült felderíteni egy háromfős pénzhamisító bandát egy vásárhelyi taggal.

Nőtt a lopások száma, azonban a lakásbetörések száma drasztikusan csökkent, amelynek oka a bűnmegelőzési tevékenység. Vásárhely az ország negyedik legbiztonságosabb megyei jogú városa. Minden második bűncselekmény elkövetőjét felderítik Vásárhelyen, amely átlag feletti teljesítmény, és sikerült növelni a bíróság elé állítások számát, amely gyorsabb igazságszolgáltatást tesz lehetővé.
11:35
A nyomozásokat egyre gyorsabban sikerült elvégezni, az elmúlt öt év legjobb eredményét produkálták a rendőrök. Nőtt a vagyon elleni bűncselekmények felderítése is, és minden rablást felderítettek a vásárhelyi rendőrök. 40 százalékkal nőtt a fiatalkorúak, 70 százalékkal a gyermekkorúak által elkövetett cselekmények száma, volt betörőcsapat, amelynek tagjai 12 és 14 év közöttiek voltak.

Az önkormányzati támogatás keretéből sikerült megerősíteni a járőrszolgálatot, és beszerezték – elsőként a megyében – a zsaru-car rendszert, amely rendszámfelismerő képességével kiszűri a forgalomból az engedély nélküli, vagy körözött járműveket.
11:45
60 utcakapitány segíti a BVP keretében a rendőrség munkáját, és számos fórumon alakítottak ki közvetlen kapcsolatot a lakossággal. A balesetek bekövetkeztében továbbra is szerepel az ittas vezetők száma. A kapitány elmondta: feltöltött az állomány, nagy részük 15 évnél kevesebb szolgálati viszonnyal rendelkezik és 31 évnél fiatalabb.

Dr. Lukács János megyei főkapitány megköszönte az önkormányzat által nyújtott erkölcsi és materiális támogatást, amely mind itt hasznosult, és eredményezi, hogy az itt lakók nyugodtabban élhetnek. Nehéz időszak után jó úton jár a vásárhelyi kapitányság, biztató reményekkel – fogalmazott a főkapitány. A kapitányság feltöltött, és a fiatal állomány mindent megtesz a magas szintű munkavégzésért.
11:55
Dr. Lázár János megköszönte a kapitányság munkáját és rámutatott: anyagi és morális szempontból nehéz helyzetben vette át a kapitányság vezetését, és teljesítménye nyomán fejlődés tapasztalható. Magas szintű elvárásoknak kell megfelelni a rendőröknek, a kormány további forrásokat kíván átcsoportosítani e területre. A városi önkormányzat az idén is 10 millió forinttal fogja támogatni a rendőrséget, és szükség esetén segíti a rendőrök lakáshoz jutását is. A vásárhelyi kapitányságon 45 évnél idősebb rendőr nem dolgozik, és korrekt kapcsolat alakult ki a kapitányság és a város között. A polgármester elmondta: pozitív a lakosság visszajelzése, és a körzeti megbízottak jó kapcsolatot építettek ki a lakosokkal, akikkel a lakossági fórumokon is találkozhatnak.

Dr. Lázár János rámutatott: a törvényhozásnak kell tennie azért, hogy a fiatalokat ne szolgálják ki gyakorlatilag korlátlanul alkohollal. A polgármester a rendőrségnek felajánlotta az iskolákkal és a polgárőrséggel való szélesebb együttműködést.
12:03
Hegedűs Zoltán elmondta: eredményes a BVP, jobb a lakosok biztonság érzete, és külön kampányt ajánlott arra, hogyan segítsék a lakosok a körzeti megbízottak munkáját. A képviselő a lopások megelőzésére helyezné a hangsúlyt, amelyek oka a figyelmetlenség.

Benkő Zsolt képviselő örült, hogy a közbiztonsági fórumok a külterületekre is eljutottak, és javasolta, minél több közös járőrözésen vegyenek részt a rendőrök a közterület felügyelőkkel és a mezőőrökkel, és a kútvölgyi és kishomoki lakosok jelzését továbbítva elmondta: ezeken a területeken sok a gyorshajtó.

Cseri Tamás képviselő lépcsőházából két robogót loptak el, amelyeket a rendőrök megtaláltak. Fekete Ferenc képviselő köszönetét fejezte ki a rendőrségnek, és elmondta: korrekt tájékoztatási kapcsolat alakult ki a Béke telepi körzeti megbízottal, és örömmel vette, hogy az iskolák környékén reggelente szolgálatot teljesítenek szolgálatot a járőrök. A 28 milliós jóslással elkövetett lopás kapcsán a képviselő kérte: tájékoztassák a lakosságot ezek megelőzésére.

2011 a fiatalok éve lesz a vásárhelyi rendőrség számára – jelentette ki dr. Rádi Norbert kapitány, rámutatva: az idén ezt a korosztály megcélzó programot indítanak el, és hangsúlyt fektetnek a 30-as övezetben követendő szabályok megismertetésére.

12:15 Rádi Norbert kiemelte: a Rádió 7-tel és a promenad.hu-val korrekt kapcsolatot tartanak fenn, amely szintén a közbiztonság erősítését szolgálja. A beszámolót a testület egyhangúlag fogadta el.

12:19 Burai Magdolna felszólalási jegyet kérve kapott szót: lakást kért a testülettől. Dr. Makó András aljegyző elmondta: korábban kaptak lakást a várostól, amelyet a város felmondott tetemes lakbér tartozás miatt. A lakást nem akarták visszaadni az önkormányzatnak, és a jogerős bírósági meghagyásnak sem tettek eleget, így bírósági végrehajtóval költöztették ki. A tetemes lakbér egy részét rendezték, de több mint 50 ezer forinttal tartoznak. A lakásrendelet szerint nem kaphat lakást, akinek ilyen ügye volt.

Számos formában kap támogatást a család, több százezer forint lakhatási támogatásban részesült, és a kérdező és élettársa nem dolgozik, azonban a jövő a munkáról fog szólni – szögezte le dr. Lázár János.

Arnay

Megosztom! |