A műsor első kérdése a belvíz helyzettel kapcsolatban hangzott el. Dr. Lázár János kifejtette, ez a szervezeti struktúra alkalmatlan arra, hogy a vízhelyzetet megoldja. 5 éves fejlesztési terv keretében kívánják a város belvízhálózatát megoldani. A kialakult belvíz helyzet ugyanis, eddig 30%-os kárt okozott a mezőgazdaságban. A polgármester szerint a földtulajdonosok azért nem fizették be a vízgazdálkodások számára a díjakat, mert a társulások a nagyüzemeket támogatták.

A hévizet is hasznosítani kell és lehet. Jelenleg 3000 lakást, valamint intézményeket fűtenek hévíz segítségével. 5-10 éves terv keretében azonban az lenne a cél, hogy még több magánház és lakás fűtését oldják meg, akár állam által támogatott hévízszivattyú telep telepítésével, akár vezetékek segítségével. Hallgatói kérdésekre válaszolva a polgármester elmondta, hogy a mezőgazdasági termékkel, autógumikkal való fűtést tiltani kell, hiszen környezetkárosítóak, nem úgy, mint a megújuló energiaforrások, amelyek még költséghatékonyak is.

Országunk lakosainak nagy részét igen súlyosan érinti hiteleik megnövekedett törlesztő részletének fizetése. Jelenleg kilakoltatási moratórium van érvényben. Így azok, akik a svájci frank árfolyamának változása miatt nem tudják fizetni részleteiket, április végéig biztonságban vannak, hiszen a bank nem lakoltathatja ki őket. A legnagyobb probléma az, hogy a bankoknak eddig lehetőségük volt az egyoldalú szerződésmódosításra, valamint arra, hogy a valuta árfolyamának változása során ért veszteségeiket a hitelt felvevőkre hárítsák.

Dr. Lázár János és Budai Gyula elszámoltatási biztos a múlt héten feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen a Hód-Mezőgazda Rt. Privatizációjával kapcsolatban. A fő kérdés, hogy a privatizáció törvényes volt-e és hogy szolgálta-e az adófizetők érdekeit. Arra a kérdésre, hogy mit várnak a feljelentést tevők, azt válaszolta a polgármester, hogy a legfontosabb az, hogy a rendőrség elrendelje a nyomozást az ügyben és megtörténjen a megfelelő büntetőjogi felelősségre vonás.

Dezső Imre hallgató a műsor során kérdésként feltette, hogy a helyi adók kifizetésénél milyen lehetőségek közül választhat a lakos. Dr. Lázár János válaszában kifejtette, hogy törvény teszi lehetővé az adók befizetésénél az utalásos, illetve a személyes befizetést. Ezért is szüntették meg a jelentős költségvonzattal járó csekkes befizetést. A hallgató felvetette továbbá, hogy rossz minőségű a vásárhelyi ivóvíz. A polgármester véleménye szerint a vásárhelyi víz az igényeknek megfelelő, a még jobb víz érdekében pedig EU-s ivóvízjavító pályázatokon is részt vesznek.

Több hallgató felvette a fiatalokat segítő ingyen telkek osztásának kérdését. Dr. Lázár János elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan ennek lehetősége tervben van, időpontját 2013-2014-re tervezik. A Lázár utcán található önkormányzati lakásokra is, amint azok felszabadulnak, pályázhatnak.

Egy hallgató nehezményezte, hogy nem tudja eladni lakását, mert az centrumos, így nem vettek részt a panelprogramban. A polgármester azzal a tanáccsal látta el a hallgatót, hogy problémáját a Centrum Szövetkezet közgyűlésén vesse fel, hiszen a hivatal ebben a kérdésben nem tud segíteni.

Kérdések merültek fel gyalogátkelő helyek kialakításával kapcsolatban. A város első embere tájékozatta a vásárhelyieket, hogy a Tóalj utcán, az Ady Endre utcán, a Piros Presszó előtt és a Klauzál utcán is terveznek gyalogátkelőhelyeket.

Kispál Vendel háza előtt található egy fa, amely életveszélyes. A polgármester ígéretét tette, hogy intézkedni fog a fa kivágásával kapcsolatban.

Huszka József dicséretesnek tartja, hogy a város karácsonykor vásárlási utalvánnyal támogatja a 80 év felettieket, azonban azt nehezményezi, hogy a szociális otthonban élők ebből kimaradnak. A polgármester azonban elmondta, hogy a szociális otthonok is részesülnek karácsonyi ajándékokban. Általában olyan műszaki cikkeket adományoznak az intézményeknek, amelyeket az otthonban mindenki használni tud: televíziókészüléket és mosógépeket ajándékoztak a tavalyi évben.

Imre bácsi SMS-ben tette fel kérdését, amelyben kifejtette, hogy a vásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet megközelítése nehézkes, hiszen az utak rossz minőségűek. Ezzel kapcsolatban dr. Lázár János elmondta, a Hunyadi utcát valószínűleg egyirányúsítani fogják, a Dr. Imre József utcát pedig amint az idő engedi, leaszfaltozzák.

A műsor végén dr. Lázár János tájékoztatta a hallgatókat, hogy az Erzsébet Kórház-
Rendelőintézetben komoly fejlesztéseket fognak végrehajtani, mely keretében a sürgősségi osztályt és az A Épületet fogják felújítani.
Kodácz Csengele