“Egyes sajtóhírek a feljelentés kapcsán Társaságunk nevét is besározni próbálják.
Társaságunk jó hírneve kiemelt fontossággal kezelt részünkről, így a vizsgálat megindítása és nevünk tisztázása a mi érdekünket is szolgálja.
Reméljük az eljárás mielőbb alátámasztja a tényt, hogy a Társaság megvásárlásakor, valamint az azt követő időszakban a működtetése során semmiféle bűncselekményt, visszaélést, jó erkölcsbe ütköző magatartást nem követtünk el.
Minden kétséget kizáróan a nyilvánosság elé tárja továbbá, hogy bármely érdeklődő számára elérhető módon meghirdetett, nyilvános pályázati eljárás során a vásárlásra érvényes ajánlatot nyújtottunk be, ezt a bírálók sikeresnek ítélték. A sikeres pályázat eredményeképpen megkötött szabályos privatizációs szerződés minden ránk rótt kötelezettségét maradéktalanul teljesítettük.

Hód-Mezőgazda Zrt.”