14:07 Szél István polgármester megnyitotta az ülést, majd ismertette a napirendi pontokat.

14:08 A képviselő-testület a 2011. évi költségvetési rendeletet tárgyalta. Az ülésen Kovácsné Hegyi Ildikó gazdálkodási főelőadó tájékoztatta a megjelenteket. Elmondta a bevételi főösszeg: 236 558 000 forint, míg a tervezett kiadási főösszeg: 289 011 000 forint, mindez 52 453 000 forráshiányt tartalmaz, melyből 30 millió forintot kapnak a szociális kiadások állami támogatásaként, így a tényleges hiány 22 millió forint.

A 2011. évre tervezett költségvetés végrehajtása az önkormányzatnál és minden intézménynél takarékos és költséghatékony gazdálkodást kíván. Az előző évi eredeti költségvetéshez viszonyítva megközelítőleg 25 százalékkal kevesebb forráshiánnyal terveztek, a bevételek tekintetében a normatívák összegének a csökkenése megszabta, hogy milyen irányba menjenek, ezért a saját és a sajátos bevételek emelése elengedhetetlenül szükséges volt. A kiadási oldalon több tételből tevődik össze a koncepcióhoz képest való csökkenés a forráshiány tekintetében. A személyi juttatások és a járulékok csökkenése a hatékony létszámgazdálkodás eredménye, míg a dologi kiadásokból az önkormányzat számára előnyös szolgáltatási szerződésekkel és nagy tételben való beszerzésekkel terveznek lefaragni. Mindezek mellett szükséges volt bizonyos nem kötelező juttatások megvonása is a dolgozóktól.

14.17 A polgármester az emeleti kisteremben megjelenteknek elmondta, a belterületi útkarbantartás, a kátyúzás, a hóeltakarítás, a karbantartások, a rendezvények, a babautalvány és a Kutasi Hírek elnevezésű újság is mind-mind olyan szolgáltatás, mellyel számolnia kell az önkormányzatnak. Szél István hozzátette: az említett 16 százalékos létszámleépítés mindenképpen szükséges volt. Költségtakarékosság szempontjából átvilágítják az önkormányzatot és az iskolát is, a fűtéskorszerűsítést pedig szalmáskazánokkal szeretnék megvalósítani. Végezetül kijelentette, a munka, melyet a testület a költségvetéssel kapcsolatban végzett szigorú és kemény volt.

14:25 A 2011. évi költségvetésről szóló rendelettervezetet Szél István pontról pontra felolvasta, majd a képviselők egyhangúlag elfogadták.

14:27 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás elnökhelyettese Szél István polgármester. A települést is ő képviseli a társulásban, távollétében Rostás Péter alpolgármester. A Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerbe helyettesként Dajka Andrásné képviselőt delegálták.

14:29 Hunyák Zsuzsanna jegyző az iskolatej programról tájékoztatott. Elmondta, a támogatás március elsejétől kezdődne. A program keretében naponta 2 deciliter tejet kapnának az általános iskolások, a szállítás heti két alkalommal történne. Az óvodásoknál a költségek miatt nem tudnák megvalósítani a programot.

14:32 A képviselő-testület úgy határozott, hogy az iskolatej programmal kapcsolatban megkezdik a tárgyalásokat.
14:33 Hunyák Zsuzsanna jegyző az önkormányzat vagyonbiztosításával kapcsolatban elmondta, jelenleg 21 kockázatviselési helyet tartalmaz a szerződés, benne van többek között a tűz és elemi károk, a bűncselekmények következtében bekövetkezett károk, de idetartozik a vandalizmus és az úthiba is. Az önkormányzat vagyona 491 millió forintra van biztosítva.

14:38 Szél István felhívta a megjelent helyi lakosok figyelmét a közelgő programokra, az utcafórumokra, és a február 19-i iskolabálra is.

14:50 A képviselő-testületi ülés véget ért.Olasz Mónika