18.35 A képviselőtestület döntése értelmében a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központja feladatainak egy részét átveszi a katolikus egyház. Az idősek nappali szociális ellátása, a házi szociális gondozás, a szociális étkeztetés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a Hajléktalanokat Ellátó Egységes Szociális Intézmény, a Gyermekek Átmeneti Otthona, a Lakóotthon és a Támogató Szolgálat fenntartását kívánja a város átadni. Ezek mellett az Aranyossy Ágoston egyesített intézmény óvoda és általános iskola részét is átveszi a katolikus egyház. Az intézmény fennmaradó része a Kapcsolat Központba olvad be.
19.14 A hódmezővásárhelyi óvodák és általános iskolák területi alapon történő integrációjáról készült előterjesztést ismertetett Balázs József oktatási csoportvezető. Elmondta, hogy a következő tanévtől a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolához a Brunszvik Teréz Óvoda Szabadság téri telephelyét, a Németh László Gimnázium és Általános Iskolához a Brunszvik Teréz Óvoda Oldalkosár utcai telephelyeit, a Szent István Általános Iskolához a Janikovszky Éva Óvodát, a Varga Tamás Általános Iskolához pedig a Hermann Alice Óvodát csatolják. Az összevonásokat a Klauzál Gábor Általános Iskola és az Exner Leó Óvoda integrációjának pozitív tapasztalatai támasztják alá szakmailag mondta Tóthné Kecskeméti Katalin tanügyi tanácsnok, hozzátéve, hogy pedagógus kollégáinak az volt az első reakciója a hír hallatán: `Ez régen is így volt.`
19.31 Megszűnnek-e az óvodák, illetve hogyan alakul a foglalkoztatotti létszám kérdezte Nagy-György Anna. Balázs József kifejtette, hogy az óvodák jogilag megszűnnek ugyan, fizikailag viszont nem, a telephelyek megmaradnak. A pedagógusok létszáma pedig a gyermeklétszámtól függ mondta.
20.36 A képviselőtestület 10 igen és 2 nem szavazat mellett döntött az összevonásokról.

Kokovai Péter