A belterületen nincs szükség beavatkozásra, köszönhető ez annak, hogy a nyár folyamán a közcélú foglalkoztatottak a csatornákat és az átereszeket kitisztították. A víz a községből három irányból is távozni tud jelentette ki a polgármester.

A nagyobb probléma a külterületen jelentkezik. Elsősorban a szántóföldek vízelborítása jelent gondot, ami azt eredményezi, hogy a gazdálkodók nem tudják majd megművelni a földjeiket. Különösképpen az alacsonyabb fekvésű részeken találhatók nagy kiterjedésű belvizek, úgymint Alsó-Csengelén a kövesút jobb és bal oldalán, mely az ingatlanokat is veszélyezteti.

Sajnos már egy tanya összedőlt a talajvíz miatt. A vályogtégla felszívta a vizet, szétmorzsálódott és kártyavárként omlott össze az épület fogalmazott a polgármester. A lakost a családjánál helyezték el, a későbbi időszakra vonatkozóan pedig közösen próbálnak megoldást találni.

A kövesút két oldalán csatornát húztak, és a Kisteleki-főcsatornába vezették a csatorna egyik ágát, a másikat pedig a Csengele-Balástyai főcsatornába, ezáltal biztosítva van a vízelvezetés. A Kisteleki-főcsatorna költségeit az önkormányzat magára vállalta, körülbelül 800-1000 méter hosszúságban, valamint az átereszeket mindkét oldalon ingyen biztosította a lakosok számára. Az elvégzett munkálatok megoldást jelentettek mind a három területen mondta a polgármester.

Sánta Ferenc felhívja a lakosok figyelmét, hogy vigyázzanak a csatornákra, mert a kitakarításuk költséges. Az önkormányzat vásárolt egy gumikerekes forgókotrógépet, mellyel költségkímélőbb módon tudják a külterületeken a csatornákat megnyitni, azokon a helyeken, ahol a gép el tud menni. Továbbá a polgármester hangsúlyozta: az alap nélküli házak nagyon veszélyesek. Amennyire a lakosoknak módjuk és lehetőségük engedi, főként a tanyavilágban, áldozzanak a nyár folyamán a vályogházakra, mert még egy ilyen belvizes időszakot már nem bírnak ki alap nélkül. Olasz Mónika

Megosztom!
|