Nemcsak kenyere, orvossága is a munka. Egyébre sajnálta az időt hangzott el a rövid summázás Péter Lászlóról. A köszöntések előtt Galkó Bence, a Szegedi Nemzeti Színház művésze Juhász Gyula-verseket szavalt, majd a helyi Kossuth Lajos Iskola diákjainak énekes előadása következett, köztük a professzor által felesége emlékére alapított Péterné Aranka Alapítvány által támogatott diák is énekelt.
Először a helyi önkormányzati képviselő, Rózsavölgyi József mondta el jókívánságait, kiemelve, hogy Péter Lászlót Szeged díszpolgáraként is köszöntik. Ezután Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna, a Kossuth-iskola igazgatója adta át születésnapi virágcsokrát, majd Palánkainé Sebők Zsuzsanna, a Somogyi-könyvtár igazgatójának a bibliotéka munkatársai által tolmácsolt köszöntő szavai hangzottak el.

Péter Lászlónak a Somogyi-könyvtár után bizonyosan a Móra-múzeum a “második munkahelye` fogalmazott Zombori István múzeumigazgató. Mint mondta, közel negyven éve dolgoznak együtt a professzorral, aki Szőreg mellett vitathatatlan Szeged egyik legnagyobb kincse is. Zombori István arról is beszélt, hogy a professzor olyankor dicsért olyan értékeket, amikor az “nem felelt meg az idők szavának`, hiszen gyakran állt ki a kommunista rendszer visszásságai ellen. Péter László értékmentő munkát végez Szőreg, Szeged, a megye, a dél-alföldi nagytáj és a magyar irodalom területén is, sőt, a makói múzeum létrehozóját is benne tisztelhetjük emelte ki Zombori. Magyarországon elsők között írt a szegedi utcaneveket összefoglaló munkát, amely pótolhatatlan kötet a mai napig. A professzor számos érdeme közül a múzeumigazgató kiemelt négy nevet, akiket részben vagy egészben Péter László tett ismertté: Bálint Sándor (többek között az első bibliográfiáját Péter László állította össze), az Amerikába kivándorolt Vasvári Ödön református lelkész akit a professzor rábeszélt arra, hogy az amerikai magyarokról szóló gyűjteményét adományozza a Somogyi-könyvtárnak -, Kálmány Lajos néprajztudós, valamint Kanalas István fafaragó.
Miklós Péter történész, muzeológus köszöntőjében utalt a professzor textológiai munkásságára, valamint az Új Magyar Irodalmi Lexikon három kötetének szerkesztésére. Beszámolt arról is, hogy a kari tanács megszavazta Péter Lászlónak a professor emeritusi címet.
Majzik István, a szegedi Bába és Társa Kiadó ügyvezetője a professzort annak új könyvével lepte meg, mely egyetlen példányban “Szeged végállomás` címmel látott napvilágot, a tömeges nyomtatás sajnos még várat magára anyagi nehézségek miatt. Azt is megtudtuk, hogy a professzor egy antológiája is kiadásra vár.
Gyulay Endre nyugalmazott megyés püspök felidézte, a püspöki diákotthon fölügyelő tanáraként Péter László irányította figyelmét a népi írókra. Mindig kimondja, amit gondol, s többnyire igaza van így jellemezte a püspök a 85 éves professzort.forrás és teljes cikk: szegedma.hu