Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény értelmében a képviselő a mandátuma érvényességének megállapításától, majd ezt követően minden év január 1-jétől, továbbá – ha nem választották újra – megbízatásának a megszűnésétől számított harminc napon belül köteles az Országgyűlés elnökénél vagyonnyilatkozatot tenni.

Ennek elmulasztása esetén – a benyújtásig – javadalmazásban nem részesülhet, képviselői jogait nem gyakorolhatja.

Ha a képviselő megbízatása az Országgyűlés működésének befejezésével szűnik meg, akkor a volt képviselő az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló törvényben meghatározott juttatásra mindaddig nem jogosult, amíg a megbízatásának megszűnését követően esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget nem tesz.

A nyilatkozatokat a parlament honlapján teszik közzé 2011. február 1-jétől.

forrás: MTI