A 2011. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban jelentkezők 2011. január 3-ig pótolhatják azokat a dokumentumaikat (bizonyítványmásolatok, igazolások pl. a többletpontokról), amelyeket felsőoktatási felvételi kérelmük elküldésekor nem csatoltak a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapjuk mellé vagy nem töltöttek fel az e-felvételiben. Szintén eddig a határidőig van lehetőségük módosítani a jelentkezési sorrendjükön (ez csak egy alkalommal tehető meg), illetve személyes adataikon, elérhetőségeiken.

A módosítási kérelmek, valamint a hiányzó dokumentumok kétféleképpen juttathatók el. Beküldhetők postai úton az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 postacímre. Legegyszerűbb és leggyorsabb azonban elektronikusan feltölteni: a www.felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi keretében.

A jelentkezők regisztráció után a www.felvi.hu honlap `Én felvim` oldalán a Jelentkezések menüpontban vagy az e-felvételiben ellenőrizhetik a 2011. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás központi nyilvántartásában rögzített személyes adataik, jelentkezéseik helyességét. Ha a feldolgozás során hiba történt vagy adataik időközben megváltoztak, akkor kérhetik ezek javítását. Mivel a jelentkezési sorrend módosítására csak egy alkalommal van lehetőség, ezért ezzel csak akkor érdemes élni, ha időközben megváltozott az a preferenciasorrend, amely alapján jelentkezéseit rangsorolta. Nem érdemes hátrébb rangsorolni egy jelentkezést, ha nem sikerült az alkalmassági vizsga mivel ez esetben az adott szakra amúgy sem nyerhet felvételt. Szintén nem érdemes módosítani, ha már nem szeretne bekerülni az egyik képzési helyére ilyenkor előnyösebb az adott jelentkezés hely visszavonását kizárását – választani. Újabb jelentkezési hely azonban nem jelölhető meg!

Azoknak, akik a hiánypótlás, módosítás során a postai beküldést választják, fontos tudniuk, hogy elegendő minden bizonyítványból, igazolásból egy db fekete-fehér A/4-es másolati példányt csatolniuk, amelyen javasolt feltüntetni a nevüket, illetve a felvételi azonosító számukat. A www.felvi.hu Kérvénytárában pedig találnak letölthető formanyomtatványokat a módosításhoz.

A 2011. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárainak megállapítására és azok kihirdetésére 2011. január 14-én kerül sor. A besorolási döntésről az Oktatási Hivatal írásban értesíti a jelentkezőket. A jelentkező, az általa kért elbírálási sorrend alapján, az első olyan helyre nyer felvételt, ahol elérte a megállapított ponthatárt. Nem vehető fel felsőoktatási intézménybe az a jelentkező, aki nem rendelkezik a képzéshez szükséges végzettséggel, nem éri el a megállapított ponthatárt vagy a jogszabályi minimum pontszámot. A minimum pontszám alapképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben – az emelt szintű érettségi vizsgáért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímet adható többletpontok nélkül számítva – 200 pont, felsőfokú szakképzésben pedig 140 pont.

A felvételi döntésről szóló határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról szóló tájékoztató levelet az érintett felsőoktatási intézménytől kapják meg a felvételt nyert jelentkezők.

Forrás: Objektív Hírügynökség