Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közgyűlése 2006-ban átszervezte a vásárhelyi iskolákat, és legfőbb célként az integrált nevelés feltételének megteremtését tűzte ki célul.
Elindult egy projekt, `Kéz a kézben` címmel, melynek egy következő állomása az `Együtt, hogy jobb legyen` elnevezésű esélyegyenlőségi program.

A TÁMOP 3.3.2 `Együtt, hogy jobb legyen` című projekt tizennégy hónappal ezelőtt indult, melynek keretében közel százmillió forint támogatásból a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelését támogatták, és a különböző intézménytípusok közötti kapcsolatépítésre is sor kerülhetett tájékoztatta portálunkat Patócs Anikó, a TÁMOP 3.3.2 projekt szakmai vezetője.

A december 15-i konferencián megjelenteket Almási István, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város alpolgármestere és Patócs Anikó köszöntötte, majd Farkas Zsuzsanna projektmenedzser prezentálta az `Együtt, hogy jobb legyen` című programot.

A program következtében közös gondolkodás és munka indult el az óvodától az általános iskolán keresztül a középiskoláig, azzal a céllal, hogy a gyermekek megfelelő szociális hálóban részesüljenek, megfelelő segítséget kapjanak kisgyermekkortól a középiskola végéig, a gyermekek ne elkülönülten, hanem a többi társaikkal együtt vegyenek részt az oktatási rendszerben. Nagyon fontos, hogy az integrációs folyamat minél korábbi életkorban elinduljon. Az a cél, hogy a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábban az óvodába kerüljenek, megkezdődjön a tudatos fejlesztés és az egyéni törődés, és ez a rendszer az általános és középiskolában is folytatódjon. A konferencián jelenlévők hallhattak a kettős mentorálásról, a Baba-Mama Klubról és a játszóházról, valamint a Tanodáról is.

A konferencián a projektben közreműködő intézményvezetőkön és pedagógusokon kívül részt vett Kissné Takács Erika, óvodai mérés-értékelés szakértő, és Kindrusz Pál, mérés-értékelés szakértő is, az Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatóságától, akik előadásukkal abban nyújtottak segítséget, hogy a hódmezővásárhelyi modell hatékonyságát, minőségbiztosítását hogyan lehet garantálni, a modellt eredményesebbé tenni, és mindazt mérni, ami az oktatás folyamán történik az iskolákban.

A projekt zárásával egyidejűleg jelent meg a `Hódmezővásárhelyi Modell` című kötet, mely magában foglalja mindazt a példaértékű intézményi, struktúraváltozási, illetve innovációt tartalmazó pedagógiai modellt, mely hódmezővásárhelyi modell néven vált ismertté nem csak Magyarországon, hanem Európában is mondta Tóthné Kecskeméti Katalintól, a Hunniareg
Pedagógiai Intézet Hódmezővásárhelyi Irodájának vezetője.

A kötet valamennyi közoktatási intézményt bemutatat, illetve az ott folyó innovációs munkába is betekintést ad, valamint arról is olvashatunk, hogy az említett modellt milyen irányban kívánják továbbfejleszteni.Olasz Mónika