13:06 Dr. Makó András irodavezető a város bérlakásaira vonatkozó szabályainak változása kapcsán kiemelte a közös költség megosztását: a tervezet szerint a felújítási alapot a város állja, de a működési költséget áthárítják a bérlőkre a közüzemi díjakkal együtt. A bérleti díjak jövőre összkomfortos 292 Ft, komfortos 226, félkomfortos 110 Ft, komfort nélküli ingatlanok esetében 39 lesz a négyeztméterenkénti haví díj. A Lázár utca 10.esetében 330 Ft, Andrássy 28. lakásainál – piaci alapon – 627 Ft lesz a havi díj négyzetméterenként Az új bérlőkkel óvadékot kötnek ki három havi bérleti díj mértékében.

Nagy Ernő, a lakásügyi tanácsadó testület elnöke tapasztalata, hogy sok bérlő nem rendeltetésszerűen használja a lakást, nem takarít, nem végzi el a felújítást, emiatt nőttek a város költségei. A magán- és társasházakban a bérlők eddig is fizették azokat a díjakat, amelyeket most a bérlőkre hárítanak. Nem kötelessége a városnak lakást biztosítani, ezért kötelessége az ott lakóknak a megfelelő magatartás és a kötelező költségek rendezése. Sokan nagy hátralékkal rendelkeznek lakbér és közüzemi díj területén, azonban a testületnek meg kell tanulnia nemet mondani. A megyei jogú városok között az alsó mezőbe tartozik Vásárhely az új áraival is, ahol a tavalyi árak álltak még rendelkezésre. A megemelt árak is messze alatta vannak a város piaci albérleteitől, ezek lehetőséget adnak a megtakarításra a lakásvásárláshoz. A kaució egyrészt felelős magatartásra ösztönöz, s ennek mértéke piaci körülmények között magasabb. A testület a javaslatokat egyhangúlag támogatta.

13:19 Az építményadó rendelet módosítási javaslatait Antal István adócsoport-vezető ismertette. Öt körzetet alakítottak ki, és megkülönböztetnek lakást, lakóházat és szövetkezeti lakást. Az első körzetben 150, a másodikban 140 forint lesz évente a négyzetméterenkénti éves adó mértéke, a harmadikban 130, a negyedikben 120, az ötödökben 110 forint lesz, a vályogházak esetében csökkentés érvényesíthető, míg az úszómedencével rendelkező házaknál magasabb adó kerül kiszámításra.
13:23
A kamara és a város egyeztetett a vállalkozások támogatásáról. Külön támogatják az egyéni- és mikro vállalkozásokat, ezen belül külön a kisipari, illetve javító szolgáltatást nyújtók. Másik csoport a kiskereskedőké, harmadik a szolgáltatást nyújtók lesznek, kivéve a pénzügyi szolgáltatásban tevékenykedőket. Mindhárom kategória feltétele, hogy a foglalkoztatottak aktív korú vásárhelyiek legyenek, és ne legyen a cégnek köztartozása. Pályázati formában igényelhető a támogatás, amely felső mértéke a mindenkori iparűzési adó kétszerese. A pályázatok elbírálásában részt vesz a kamara, amely a beérkező esetleges bejelentéseket kivizsgálja.

Dr. Hampel Tamás, a kamara helyi elnöke részt vett a tervezet kidolgozásában, amelynek célja a valóban működő vállalkozások segítése. Havránek Ferenc javasolta, hogy más kamarákkal is vegyék fel a kapcsolatot. Dr. Lázár János felhívta a figyelmet: a kereskedelmi kamara megállapodott a kormánnyal állami funkciók átvételéről, így kivételes helyzetbe került, így javasolja, a támogatásról a kamara nélkül ne döntsenek. Dr. Ambrus Norbert rámutatott: a korábbi, munkahelyteremtő támogatás megmarad, így ez a rendelet bővítést hoz. Dr. Lázár János javasolta, a döntéseket a mezőgazdasági és vállalkozási bizottság hozza meg.
13:45
Nagyné Tari Ibolya népjóléti irodavezető a településtisztasági rendelet módosítása kapcsán elmondta: a szemétszállítás során a 65 éven felüliek kaptak mentességet. Almási István alpolgármester vetette fel, hogy jövedelem szerint járjon ez a kedvezmény. Eszerint ingyenes marad 80 ezer forint egy főre eső jövedelemig – ha fiatalabb nincs a lakásba bejelentve -, ötven százalékot fizetnének a 57 ezer forint közötti egy főre jutó jövedelemmel rendelkező 65 éven felüliek, míg a 80 ezer forint feletti egy főre jutó jövedelem esetén a teljes díjat fizetni. Az új szabályok csak azokra vonatkoznak, akik ez után töltik be a 65 éves korhatárt.

13:50 Horváth Zoltán sportreferens a sporttámogatások kapcsán törvényi változásokra irányította a figyelmet. A cégek társasági adójának jelentős részét öt sportág egyesületei, alapítványai fogadhatják. Az önkormányzat közhasznú alapítványt hoz létre a négy látványsportág (jégkorong nem működik Vásárhelyen) finanszírozásának megoldására.

A polgármester elmondta: a cégek adhatják közvetlenül az egyesületnek is az összeget – e célra a vízilabda és a kosárlabda esetében adott, a másik két sportág segítésére hoznák létre az alapítványt. A város lobbizni fog a cégeknél, hogy a városi alapítványt támogassák.

Fekete Ferenc kiemelte: össze kell fogni az egyesületeknek és a cégeknek, hogy az állam biztosította lehetőségekkel élni tudjanak. A kuratórium elnöke Fekete Ferenc, tagjai Horváth Zoltán sportreferens, Antal István adócsoport vezető, Hegedűs Zoltán pénzügyi bizottsági elnök és Ormos Ferenc, a sportlétesítmények vezetője, míg az egyesületek részéről Vinnai István, Áncsán István, dr. Elek András és dr. Soós Gábor vesz részt a munkában. A közalapítvány felügyelő bizottságában helyt kap dr. Hampel Tamás kamari elnök továbbá a város várhatóan két legtöbb társasági adót fizető cégének vezetője, Oswald Tamás és Szabó Gábor.