A Magyar Szabadalmi Hivatal, mint a szellemi tulajdon védelmének hazai letéteményese, az iparjogvédelmi tudatossággal gondozott és a nemzetközi megmérettetés próbáját is kiálló kutatási eredményeket létrehozó alkotók megbecsülésére, tevékenységük társadalmi elismerésére a Magyar Tudományos Akadémiával 1997-ben közösen alapította a díjat, melyet idén hárman vehettek át. Egyikük, Purnhauser László, a Gabonakutató Nonprofit Kft. búzanemesítője, Szegeden alkot.
Purnhauser László okleveles agrármérnök, genetikus szakmérnök, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa kezdetben a cirok kutatásában, majd pár év elteltével a gabonafélék közül a búza nemesítésében vesz részt. Az új módszereket nemcsak kutatja, hanem azok közül a beváltakat alkalmazza is a saját fejlesztő munkájában. Így hazánkban elsők közt alkalmazta a molekuláris markereket a búza rozsdarezisztenciára történő szelekciójában. Módszert dolgozott ki a növényi szövettenyészetek hajtásregenerációjának serkentésére. Ezt, a nívós szaklapban publikált és szabadalommal védett módszerét több hazai és külföldi kutató adaptálta, alkalmazta munkájában. Számos tanulmányúton vett részt, rendszeres előadója szakterületének főbb hazai és külföldi konferenciáin. Eddig mintegy 120 publikációja jelent meg, közülük több vezető szakfolyóiratokban. Társnemesítője több mint tíz, oltalommal védett őszi búza- és két tritikálé-fajtának. Vezető nemesítője a 2010-ben hazánkban legnagyobb területen termelt, kiváló minőségű GK Békés fajtanevű őszi búzának.Forrás: szegedma