A vásárhelyi közgyűlés a bizottságok között megalakította az egészségügyi és szociális bizottságot, tagjai Havránek Ferenc, dr. Havasi Katalin, dr. Kovács László és az elnök, dr. Grezsa István, külső tagok: Gila Andrásné, Tisza András és Nagy Ernő lettek. Az oktatási, kulturális, kisebbségi és sportbizottság tagjai Kis Andrea, Nagy György Anna, Fekete Ferenc, Cseri Tamás és dr. Havasi Katalin elnök lesznek, külső tagok: dr. Hernádi Gyula, Kovács Sándor, Mészáros Zoltán és Tóthné Kecskeméti Katalin. A városfejlesztési és városüzemeltetési bizottság tagjai: Cseri Tamás, Hegedűs Zoltán, Nagy György Anna és az elnök, Benkő Zsolt, külső tagok Bacsa Pál, Lévai Péter és Gyömrő Molnár Imre. A mezőgazdasági és vállalkozási bizottság tagjai: Fekete Ferenc, Molnárné Kecskeméti Rita és az elnök, Molnár Lászlóné. Külső tagok: Varga András, Kristó Imre és Pál László.

D. Grezsa István, az egészsügügy bizottság elnöke lakásügyi szaktanácsadó testületet javasolt, mint albizottságot. Elnök a funkciót korábban is ellátó Nagy Ernő lett, alelnök Vass Zoltánné, tagok: Magné Szűcs Katalin, dr. Sajtos László, Ambrus Flóriánné, Kovács István és egy, a cigány kisebbségi önkormányzat által megjelölt személy.

Jobbik két képviselője nem szavazta meg a polgármester összeférhetetlenségének feloldását a Gorzsai Mezőgazdasági ZRt.-ben betöltött igazgatósági tagságát, mivel a testület többi tagja ezt megszavazta, így a funkciót dr. Lázár János betöltheti a többi városi alapítványban betöltött tisztségével együtt.

Szikáncsi részönkormányzat megalakítása kapcsán dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző az elnök megválasztását javasolta, aki a következő testületi ülésre tesz majd javaslatot. A részönkormányzat vezetője Benkő Zsolt lett.

Mucsi László tájékoztatója a kiemelt városi beruházásokról. Északi elkerülő út tárgyalásai elkezdődtek, a tram-train, azaz a villamos összeköttetés Szeged és Vásárhely közötti projektjében a közbeszerzési dokumentáció összerakása folyik. A villamos a szegedi Rókusi pályaudvarnál juthat a vasúti pályára, majd Vásárhelyen az Ady Endre utcán át juthat a városközpontba. A programhoz Vásárhelynek és Szegednek együttműködési megállapodást kell kötnie.

Mucsi László kiemelte továbbá a Tornyai János Múzeum felújítását, a görögkeleti templom restaurálását, amely során felújítják a tornyot a teljes bádogos szerkezettel. A Kossuth tér és a Deák Ferenc utca között a Dr. Rapcsák András utca felújítása 8200 négyzetméteren alakít ki csökkentett forgalmú, zöld területekkel, díszburkolattal ellátott utcarészt. Folyik a PMK felújítását eredményező Agóra pályázat kivitelezése is.
Arnay

Megosztom! |