A vers- és prózamondó versenyre két produkcióval lehet készülni, melyek maximum 5-6 perces előadások lehetnek. A megkötöttség, hogy az egyik produkciónak Wass Alberttől kell, hogy származzon, míg a második egy szabadon választott vers, mese vagy prózarészlet, amely az Alföldön honos ő-ző nyelvjárást hűen tükrözze. Az utóbbit akár át is írhatják a nevezők tudtuk meg Nagy Gyöngyitől, aki elmondta, hogy három kategóriában várják a jelentkezőket: a 8-12, a 13-17, illetve 18 év felettieket sorolták egy csoportba. A versenyre 2011. január 10-ig kell leadni a nevezéseket a vásárhelyi Németh László Városi Könyvtárban, vagy elektronikus levélben a freva@nlkv.hu email címre elküldeni. A nevezésben le kell írni az előadni kívánt két irodalmi alkotás szerzőjét, címét és lelőhelyét. A vetélkedőt februárban rendezik majd meg.

Mindezek mellett a vers- és prózamondó versennyel egy időben meseillusztrációs versenyt is szervez az egyesület. Wass Albert a Tavak könyve, és az Erdők könyve mesegyűjteményekhez szabadon választott technikával lehet elkészíteni a rajzokat, melyeket 2011. január 25-ig lehet leadni a könyvtárba. A műveket paszpartúrával kell ellátni, melynek hátlapjára legyen feltüntetve a mű készítőjének neve, kora, elérhetősége, és iskolájának neve. Az óvodásokat, az alsó-, és felső tagozatos iskolásokat, valamint a felnőtteket külön értékelik a szervezők A beérkezett alkotásokból egy kiállítást rendeznek majd február 7-16. között.