A város főterén felállított színpadon a Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola színjátszói adták elő a Harangszavú szabadság címmel, Buda Ferenc verseiből szerkesztett játékot. Ezt követően Duray Miklós felvidéki magyar politikus, közíró mondott ünnepi beszédet, hangsúlyozva, hogy az 56-os forradalom, akárcsak az 1848-as, a nemzet közös jövőjéről szólt.

– Visszatekintve az 1956-ot követő, és 1989-ig tartó időszakra, a rendszerelvű agymosást érzékeljük, és következményeit szenvedjük. Ezért látjuk nem összetartónak, megosztottnak nemzetünket. Pedig Európában a magyar nemzet a legegységesebb. Ennek nem csupán történelmi és államszerkezeti oka van, hanem lélektani erőforrása is. Ez egy olyan, kulturálisan örökölhető, több mint ezeréves egy tőről fakadásból ered, amit tudatilag vagy érzelmileg azokból is átgyűrűzik, akik etnikailag máshonnan származnak, de közösségi céljaikban már azonosultak a magyar nemzettel. Ezzel az egységgel tudjuk újraépíteni a nemzetet is, és ellensúlyozni a rajtunk elkövetett huszadik századi bűnöket, leküzdeni a kommunizmus időszakának ma is romboló hatását. Ez év tavaszán sikerült a Kádár utódoktól visszafoglalni Magyarországot. Bíznunk kell abban, hogy az általuk okozott károk helyreállítása után talpra áll az ország. Ebben ismét együtt van a nemzet, úgy, mint az 56-os forradalom idején jelentette ki Duray Miklós.

S. Csoma Sándor, a Bécsi Napló olvasószerkesztője arra hívta fel a figyelmet, hogy 1956 után több mint három évtizedig vártunk 1989. június 16-ára, Nagy Imre néhai miniszterelnök és mártírtársai újratemetésére, amely a rendszerváltás jelképes eseményévé vált.

– A jelenlevők ekkor nemcsak megemlékezésük, hanem soha nem feledésük koszorúit is a koporsók elé helyezték. A nem feledését. Mert nem szabad felejteni sem a holt, sem a még élő gyilkosok tetteit. De bosszúállás se legyen! Ne maradjon szólam a nemzeti megbékélés gondolata: nem fegyver, nem ököl, hanem a törvénykezés és a párbeszéd irányítsa további cselekedeteinket mondta S. Csoma Sándor.

A megemlékezést koszorúzás zárta az 1956-os emlékműnél.forrás: kecskemetilapok.hu