A csütörtök délutáni alakuló ülésen letette az esküt Kakas Béla polgármester és a nyolc képviselő. Ambrus László 1034, Darázs Sándor 808, Gajdosné Pataki Zsuzsanna 934, Kónya József 858, Molnár Szabolcsné 780, Sebestyén András 770, Dr. Sümegi Sándor 1026, és Dr. Szigeti Gábor Attila 961 szavazattal szerzett mandátumot az október 3.-i választáson.

Az ülésen az újraválasztott Kakas Béla ismertette polgármesteri programját, melyben a legfontosabbként jelölte meg a szennyvízprojekt véghezvitelét, de ugyancsak jelentős fejlesztési célként jelölte meg a város turisztikai fejlesztését.

Az alakuló ülésen javaslatot tett helyettese, az alpolgármester személyére. Sebestyén Andrásnak a grémium titkos szavazással bizalmat adott a feladatra.

Három bizottságot hozott létre a képviselő-testület, azonban a bizottságok több területet fognak össze. Az egyik a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság, melynek elnöki tisztjére Kónya Józsefet választották meg, tagjaiként pedig Ambrus Lászlót, dr. Szigeti Gábort. További két külső tagot választottak még a bizottságba, Kalapács Zoltán és Molnár Róbert személyében.

A másik a Művelődési-, Oktatási-, Egészségügyi és Szociális Bizottság, melynek elnökletére Molnár Szabolcsnét választották. Tagjai Gajdosné Pataki Zsuzsanna és dr. Sümegi Sándor. Külső tagnak Gonda Lászlót és Sípos Györgyöt választották meg.

Létrejött még egy Ügyrendi Bizottság is, melynek elnöke Darázs Sándor, tagja pedig Gajdosné Pataki Zsuzsanna.

Döntés született még a polgármester és az alpolgármester javadalmazásáról. A polgármester havi illetményét bruttó 486125 forintban határozták meg, ami nettó 212140 forint. Ennek 30 százalékát szavazták meg költségátalánynak, ami bruttó 144938, nettó 61392 forint.

Az alpolgármester havi tiszteletdíját bruttó 173925 forintban határozták meg, ami nettó 112895 forint. Ehhez húsz százalékos költségátalányt csatoltak, ami bruttó 34785, vagyis nettó 22579 forint.

A képviselői tiszteletdíjakat rendelet szabályozza, melynek módosításáról a következő, rendes testületi ülésen döntenek. Határoztak még arról is, hogy a testületi ülések és a rendkívüli testületi ülések kezdési időpontját is 10 órára módosítják.