A vasárnap délutáni rendkívüli közgyűlésen megjelenteket Almási István, a testület korelnökeként köszöntötte, majd a választás eredményeit Feketéné dr. Szemző Margit, a választási bizottság elnöke ismertette. A választók 66,69 százalékának szavazatával dr. Lázár Jánost nyerte el harmadik alkalommal a polgármesteri széket Hódmezővásárhelyen, míg az egyéni választókerületek valamennyiében a Fidesz-KDNP jelöltjei győztek, és kerültek a közgyűlésbe, a választókörzetek számozása sorrendjében: Almási István, dr. Kószó Péter, dr. Kovács László, Fekete Ferenc, dr. Grezsa István, Cseri Tamás, dr. Havasi Katalin, Molnárné Kecskeméti Rita, Hegedűs Zoltán, valamint Benkő Zsolt nyerte el az egyéni körzetekben a legtöbb szavazatot.

A kompenzációs listáról az MSZP Kis Andreát, a Jobbik Molnár Lászlónét és Nagy-György Annát, míg a Zöld Baloldal Havránek Ferencet küldhette a vásárhelyi testületbe.

Magyarország legígéretesebb korszaka előtt áll

Dr. Lázár János polgármesteri eskütételét követően a képviselők ünnepélyesen megfogadták, hogy a törvényeket betartva, a város javáért végzik munkájukat.

A választók által a szavazatokban megtestesült bizalom megszolgálandó, míg az ugyanebben kifejeződő kritika megszívlelendő – jelentette ki dr. Lázár János, aki kifejtette: nyolc éve készül a város arra, hogy az őt nem elgáncsolni akaró, vagy csak róla szelíden megfeledkező kormányzattal működhessen együtt. Az idei parlamenti választást többet hozott kormányváltásnál, és a vásárhelyi testület is sokkal felkészültebb, mint nyolc éve.

A jövőt nem az nyeri meg a magyaroknak, aki megosztani akarja őket, hanem az, aki képes közös nevezőre hozni, egy ügy mellé felsorakoztatni az országot. Az új kormányzat egyszerre legális és legitim – értékelte dr. Lázár János, rámutatva: nemcsak a szavazatokat megszerezve kell egy ország vezetésének legálissá válnia, hanem az emberekért kell cselekednie, ez adja legitimitását. Az emberek nem kértek abból a politikából, amely azt mondta, hogy el lehet menni, hanem arra szavaztak, hogy Magyarország megtartó ország legyen. Most viszont a győztesek felelőssége az együttműködés biztosítása.

2010-ben nem a jobboldal váltotta le a baloldalt – szögezte le a polgármester -, hanem a régi politikai kultúrára mondtak nemet az emberek, esélyt adva, hogy egy új politikai kultúra kialakulhasson. Az új politikai kultúra nem a Fideszt jelenti, hanem azt, hogy ez a párt kapott lehetőséget ennek megvalósítására.

A közös nevező Vásárhelyen az itt élők sorsa volt – nevezte meg dr. Lázár János azt, ami miatt a korábban más irányba szavazók is egy irányba adták le voksukat, hozzátéve: jobban szerették a vásárhelyieket, mint amennyire ellenfeleiket gyűlölték.

Dr. Lázár János tervei között kiemelte: szeretné, ha Vásárhely mintaváros lenne, és nemcsak, mint eddig, az egészségügy, vagy az oktatás területén. Ebben a város már tetteket is fel tud mutatni a közösségépítésben: sok tett, kevés szó – foglalta össze dr. Lázár János, az szerint az országnak sok-sok kis Hódmezővásárhelyből kell állnia. A célok között említette, hogy Vásárhelyt a mai tízen-huszonéves fiatalok között is szerethető várossá kell alakítani, hogy olyan város legyen, ahová szívesen térnek vissza a fiatalok.

A város a legígéretesebb korszaka előtt áll, amelyben dr. Lázár János mindenkit közös munkára hívott: vásárhelyieket a vásárhelyiekért.

Megválasztott bizottságok

A testület megválasztotta az ügyrendi és mandátumvizsgáló bizottságot dr. Kovács László elnökletével, és a tagok között Molnár Lászlónéval és Molnárné Kecskeméti Ritával. A pénzügyi-gazdasági bizottságot továbbra is Hegedűs Zoltán vezeti, munkáját Kis Andrea és Benkő Zsolt segíti.

Dr. Lázár János az eddigi alpolgármesteri munka folytatását kérte Almási Istvántól és dr. Kószó Pétertől, amelyet a testület titkos szavazattal elfogadott. A polgármester kijelentette: még nem döntött, legyen-e külső alpolgármestere a városnak, azonban leszögezte: ha erre a posztra felkér arra alkalmas személyt, e tisztség ellátását csak díjazás nélkül tudja elképzelni.
Mennyit keresnek majd a város vezetői?

A testület megszavazta, hogy a polgármester a törvényi minimumot, azaz 545 ezer forint járandóságot kapjon, és tudomásul vették, hogy dr. Lázár János lemondott a költségtérítés és a költség általány lehetőségéről. Kérését, hogy a város számára továbbra is biztosítson gépkocsit sofőrrel, valamint mobiltelefont, laptopot és internet hozzáférést, a testület támogatta.

A két alpolgármester fizetése 441-441 ezer forint lesz, számukra a grémium 108 ezer forint havi költség általányt ítélt meg. A képviselőtestület saját képviselőinek tiszteletdíját még 2008-ban az akkori egyharmadára csökkentette, és ez a bértömeg ezen túl sem lesz több.

A képviselők megerősítették pozíciójában dr. Korsós Ágnest, a város címzetes főjegyzőjét, valamint dr. Végh Ibolya aljegyzőt is. A képviselők a szervezeti és működési szabályzat átvizsgálására utasították az ügyrendi és mandátumvizsgáló bizottságot, továbbra határoztak arról is, hogy legközelebb október 28-án ül össze a képviselőtestület.

Arnay

Megosztom! |