A program célkitűzése a határmenti térség közös fejlesztésének elősegítése, összköltségvetése a 2007 2013-es időszakra eléri a 275 millió eurót, amely nagyrészt az Európai Regionális és Fejlesztési Alapból, kisebb részt a Magyarország és Románia nemzeti hozzájárulásából kerül finanszírozásra. A program keretében 8 határmenti megyében megvalósuló projektek nyerhetnek támogatást. A program két prioritási tengelye közül az SZTE és a Temesvári Kórház pályázata a második, `A társadalmi és gazdasági kohézió erősítése a határmenti térségben` címűhöz illeszkedik.

A közös pályázati anyag 2009 februárjában az első fordulóra benyújtott alapkoncepciója 2009 nyarán kiválasztásra került, így megnyílt a lehetőség a projektterv részletesebb kidolgozása után a második fordulóban való részvételre. A következő hónapokban több egyeztetést követően elkészültek a Szegeden megvalósuló besugárzó bunker végleges tervei, mind a román, mind a magyar helyszínen a beszerzendő technológiák meghatározásra kerültek, valamint külső szakértők bevonásával átfogó Megvalósíthatósági Tanulmány készült. A kiírás második fordulójára az immár teljes pályázati anyag 2010 januárjában került benyújtásra, amely az elbírálást követően 2010 júliusában a Közös Irányító Bizottság pozitív támogatási döntésben részesítette, így a 2.060.123 euró összköltségvetésű projekt 2 millió euró támogatásban részesült, melyből mintegy 1,815 millió euró az Európai Regionális és Fejlesztési Alapból, míg a fennmaradó körülbelül 185 ezer euró Magyarország és Románia nemzeti hozzájárulásból kerül finanszírozásra. A támogatáson felüli 60.123 euró a Szegedi Onkoterápiás Klinika és a Temesvári Kórház önerő formájában bocsátja rendelkezésre.

A projekt célja a partnerek ellátó infrastruktúrájának egymást kiegészítő fejlesztése révén a határ mentén élő, korszerű sugárkezeléssel jó eséllyel kezelhető daganatos betegek speciális technikát igénylő, a térségben eddig egyáltalán nem vagy korlátozottan elérhető kezelési formák (IMRT, konformális besugárzás, teljes test besugárzás, szterotaxia) ellátási feltételeinek megteremtése. Egy új besugárzó bunker építésével, új eszközök beszerzésével és onkológiai kezelési protokollok megalkotása révén évi mintegy hétszáz beteg részesülhet olyan, az eddigieknél lényegesen hatékonyabb, kevesebb mellékhatással járó ellátásban, amely jobb gyógyulási esélyeket és életminőséget kínál.

A projektet megvalósító Szegedi Onkoterápiás Klinika és Temesvári Kórház hosszú távú együttműködést kívánnak kialakítani, ennek eredményeként határon átnyúló egészségügyi infrastruktúra épül ki, melyet az érintett határmenti megyék magyar és román lakosai könnyebben, kevesebb utazással érnek el.

A projekt tizennégy hónap alatt, 2010 szeptember és 2011 október között valósul meg.Forrás: Szegedma