Az Országgyűlés július 22-i, nyári szünet előtti utolsó ülésén fogadta el a többek között a megszűnésről rendelkező egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosítását. A jogszabályt 307 igen és 47 nem szavazat mellett, a Fidesz, a KDNP, a Jobbik támogatásával, az MSZP és az LMP elutasításával fogadott el a Ház.

Az egyes vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a megszűnő felügyelet jogutódja a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, a részleges jogutód pedig az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ), illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP). Az EFB vagyonkezelésében lévő ingó vagyon a könyv szerinti értéken, térítésmentesen kerül a jogutódhoz. A megszűnéssel a felügyeleténél lévő 80 álláshely közül 24 szűnik meg, 13 az OEP-hez, 43 pedig az ÁNTSZ-hez kerül.

A felügyelet eredeti költségvetési éves előirányzatai pedig a következőképpen oszlanak meg: 429 millió forint az Országos Tiszti Főorvosi Hivatalhoz, 130 millió forint pedig az OEP-hez kerül. Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításának indoklása szerint a felügyelet megszüntetése – feladatainak más szervekhez történő átszervezésével – egyebek közt a bürokrácia csökkentésére irányult. Az indoklásban olvasható az is, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján az intézmény az egészségügyi rendszerben jelenlévő feladat- és hatásköri párhuzamosságok, elsősorban a betegek jogainak védelme és az egészségbiztosító ellenőrzése terén nem bizonyult kellőképpen hatékonynak.

A törvény szerint az EBF az egészségügyi szolgáltatók által vezetett várólistákkal kapcsolatos feladatai az egészségbiztosítóhoz kerülnek át. A gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatásba történő befogadása elleni fellebbezés lehetősége megszűnik, a döntés ellen a jövőben bírósági felülvizsgálatra lesz lehetőség.
forrás: MTI