Székkutas Község Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv 100 százalékban támogatott pályázatán közel 22 millió forintot nyert az oktatás tartalmi fejlesztésére, mely az óvodára és az iskolára egyaránt vonatkozott.

A projekt folyamán az Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodájában komplex óvodai programcsomagot vezettek be két fő óvodapedagógus bevonásával a Margaréta csoportban mondta Kovácsné Hegyi Ildikó, aki további részletekről is beszámolt: a kompetencia alapú nevelés-oktatás elsajátítása és a tanulásszervezési eljárások dokumentumok segítségével valamint mentor és folyamat-tanácsadó irányításával zajlott. A 2009-es tanévben nagy hangsúlyt fordítottak az egészséges életmódra és a környezetvédelemre, melynek keretében a gyermekek egészséges ételeket ismerhettek és kóstolhattak meg, a szülők pszichológus, gyógypedagógus és iskolaorvos tanácsadásain is részt vehettek. Természetesen a tanulmányi, ismeretszerző kirándulások sem maradhattak el, hiszen a helyi óvoda pedagógusai fontosnak tartják, hogy a gyermekek már óvodás korban megértsék a környezetünk védelmének jelentőségét.

A Gregus Máté Általános Iskolát illetően a projektmenedzsertől megtudtuk, a projektben vállaltak már a tavalyi év szeptemberétől bevezetésre kerültek. Ennek értelmében megtörtént az oktatási anyagok, és tanulói eszközök beszerzése valamint a tantárgytömbösített oktatás. A diákok is kirándultak, a látottakból alkotásokat készítettek, majd egy kiállítást is rendeztek.

Az Általános Művelődési Központ intézményeinek pedagógusai egyenként 30 órás továbbképzésen vettek részt. A projektnek köszönhetően a változatosabb óvodai és iskolai élet kialakításához szükséges eszközök a 2010/2011-es tanévre is rendelkezésre állnak.Olasz Mónika