Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a településen megvalósuló szennyvízkezelési beruházás 80%-os készültségnél tart. Ez azt jelenti, hogy a szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítése 90 %-ban megvalósult, elkészült a tompaháti gyűjtőakna, és a szennyvíztisztító mű technológiai berendezését is legyártották már. A szeptember elején Németországból érkező PMT tisztítóegységet Magyarországon elsőként itt, Derekegyházon telepítik majd.

A szennyvízkezelés fejlesztését célzó beruházással párhuzamosan az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a település közösségi tereinek megújítására is. Ezáltal a lakosság életkörülményeinek és lakókörnyezetének minőségi javítására törekszik.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból finanszírozott faluközpont átépítésének és a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott Művelődési Házhoz vezető sétány felújításának eredményeként új arculatot kapott a település. A beruházások átadása az augusztus 20-ai megemlékezéssel egybekötött ünnepségen történt meg.

A Derekegyház-Tompaháti Művelődési Ház új Közösségi Térré való kialakítása is a befejezéshez közelít. Ennek megvalósításához szükséges 24,6 millió forint 90%-át az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 10%-át önrészként az önkormányzat biztosítja. A beruházás eredményeként informatikai szoba, melegítő konyha, 150 személyes rendezvény terem, konditerem, ügyfélszolgálati szoba, klubhelyiség valamint az ezekhez szükséges vizes blokkok kerülnek kialakításra. Az épület ünnepélyes átadására a 2010. szeptember 18-ai tompaháti Fogathajtó verseny megnyitóján kerül sor.
forrás: Hoffer Linda