A tavalyi évben született elvi döntést, az idén a közgyűlés megerősítette, melynek értelmében a két létesítményt 2010. augusztus 31-én összevonják. Már elkészültek az alapdokumentumok, melyet a Hódmezővásárhelyi Kistérségű Társulás a napokban véleményez, és elfogad – mondta el az intézményvezető. A két létesítmény között eddig is szoros szakmai kapcsolat volt, de az összevonást azzal a céllal végezték, hogy a gyermekek 3 éves kortól 14 éves korig egységes pedagógiai elv szerint tanuljanak és fejlődjenek.

Az új intézményben 533 iskolás, 284 óvodás és 76 pedagógus, valamint 26 fő segítő kezdi meg a tanévet 2010. szeptember 1-én. Az óvodában és iskolában személyi változások nem lesznek, hiszen mindkét intézményben a nevelőmunkát végző pedagógusok nagy szakmai felkészültséggel rendelkeznek.

Az integrációval szerkezeti változás is lesz, megszűnik az Exner Leo óvoda két telephelye Batidán, Szikáncson oka, hogy a telephelyeken kevés a gyermek. A gyermekeket a Nádor utcára iskolabusz szállítja majd be, a szállítás költsége a szülőket nem terheli. A busz Vásárhelyen is jár. Az iskola továbbra is két telephellyel működik, az alsó tagozatosok a Nádor utcára, míg a felsősök a Klauzál utcára járnak. A legnagyobb előnye az összevonásnak, hogy az egységes intézmény előtt több új pályázati lehetőség nyílik meg.

Az óvoda és az iskola kapcsolata évek óta gyümölcsöző, az Ovi-suli programot is együtt dolgozták ki és valósították meg. A program lényege, hogy átmenetet biztosít az óvoda és az iskola között. A gyermekek képzése iskolai környezetben, de óvodai foglakozások keretében történik, az első évben készségfejlesztésen vesznek részt, felkészülnek az olvasás és írás elsajátítására. A három év alatt ugyanabba a környezetbe járnak és a vezető személye sem változik. Így a kisdiákok magabiztosabbak, felszabadultabbak és sikeresebbek lesznek. A szülők és a programban részvető pedagógusok véleménye pozitív. A sikert az is jelzi, hogy, idén 26 kisdiák kezdi az ovi-sulit.
Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, integrálására és arra, hogy a diákok megtanulják a tanulás folyamatát. A gyermekek már kiscsoportos kortól részt vesznek a kompetencia alapú nevelési programban. Azért, hogy a több telephelyű nagy méretű intézmény még eredményesebb működjön új összetételű szakmai munkacsoportokat alakítottak ki.
Láda Eszter