A kedvezőbb szabályokat azokon a településeken kell alkalmazni, amelyekre veszélyhelyzetet hirdetett a kormány. A kedvezmény a veszélyhelyzet feloldásától számított fél évig tart. Az egyes térségekre, illetve településekre májusban és június elején a kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetet június közepétől kezdte feloldani az elrendelő.

Az enyhített szabályok szerint, amennyiben a helyi jegyző – mint építésügyi hatóság – a megnövekedett munkához nem rendelkezik elegendő számú köztisztviselővel, úgy az építési engedély kérelmeket továbbítania kell a megyeszékhelyi jegyzőnek.

Az engedélyező hatóság helyszíni szemlét tart, és erre meghívja a szakhatóságokat, amelyek képviselői ott helyben adják ki az állásfoglalásukat. Ha valamely hatóság nem megy el a helyszíni szemlére, annak a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

Az építési engedély kiadásának határideje 22 munkanap, de ez 11 munkanapra csökken, ha a ház ajánlott terv adaptálásával épül. Az általános szabály szerint 45 munkanap alatt kell kiadni az engedélyt.

Az építtető maga dönt, hogy melyik tervtípust választja. Ez úgy működik, hogy a Belügyminisztérium területrendezési és építésügyi helyettes államtitkársága még most is vár terveket építési vállalkozóktól. Ezeket a tervtípusokat az országos főépítészhez kell elküldenie a vállalkozónak, aki három napon belül dönt, hogy elfogadja-e azt. Ha jó a terv, akkor felkerül az e-epites.hu oldalra. Innen választhatnak az árvízkárosultak a helyi főépítész segítségével, hogy neki melyik tetszik. Ez után köthetnek szerződést a vállalkozókkal. Ezekben az esetekben gyorsított csak az engedélyek kiadása.

A kormányrendelet külön kitér a nagyvízi mederben, vagyis az árterületen történő építésre. Egy korábbi vízgazdálkodási törvényt használ a rendelet, e szerint az számít árterületnek, amelyet az árvíz levonulásakor rendszeresen elborít a víz. Ilyen területre ezután csak akkor lehet építkezni, ha a folyószakasz medrének kezelője ehhez hozzájárul, de ilyenkor is szükség van még részletes talajmechanikai szakvéleményre.forrás: mr1.hu