A munkáltató által adható támogatásban a közoktatásban részt vevő gyermek, tanuló részesülhet a rá tekintettel családi pótlékra, vagy hasonló ellátásra jogosult szülője, vagy a szülő vele közös háztartásban élő házastársa útján.

Az iskolakezdési támogatás jelenleg akkor esik a kedvezményes, azaz 25%-os személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alá, ha azt a munkáltató a munkavállalója részére a tanév első napját megelőző és követő 60 napon belül (2010. évben ez a július 3.- október 31. közötti időszakot jelenti), a minimálbér 30%-át meg nem haladó mértékben juttatja (2010. évben ez 22.050-Ft).
A kedvezményes adókulcs érvényesítésének további feltétele, hogy a munkáltató a támogatást tankönyv, taneszköz, ruházat (ideértve a munkáltató, illetve a bér kifizetője nevére szóló, az előzőekben felsorolt javak beszerzéséről szóló számla ellenértékének az említett időszakban történő megtérítését is), vagy kizárólag az említett javak vásárlására jogosító utalvány formájában adja.

Az adó bevallására és megfizetésére a juttató (munkáltató, kifizető) kötelezett. E kedvezményes adókulcsú juttatás nem képezi a társadalombiztosítási járulék alapját és mentesül az egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség alól. A juttatónak a kedvezményes adózású juttatásokról nyilvántartást kell vezetnie.

Ha az előzőek szerinti juttatás értéke 2010. évben a 22.050-Ft-ot meghaladja, akkor a meghaladó rész olyan adóköteles természetbeni juttatásnak minősül, mely után a kifizetőnek 54% mértékű személyi jövedelemadót kell fizetnie. Ebben az esetben társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége is keletkezik a kifizetőnek a személyi jövedelemadóval növelt 54%-os adóalap után.

A taneszköz fogalmának meghatározását nem tartalmazza a törvény. Általánosságban taneszköznek tekinthető minden olyan tartós vagy gyorsan elhasználódó tárgy, eszköz, amely a tanuláshoz általában szükséges. Ilyen például a füzet, rajzlap, ceruza, toll, festék stb., de ide sorolható az íróasztal vagy a tanulószék is. Ruházat alatt bármilyen iskolában hordható ruhaneműt kell érteni, mint például nadrág, szoknya, ing, póló, blúz, cipő, kabát, tornacipő, tornaruha stb. Tankönyvnek az a közoktatásban használt tankönyv minősül, amely szerepel az adott tanévre érvényes tankönyvjegyzékben. A segédkönyvek, a tanulási segédletek és a tanári kézikönyvek nem tartoznak ide.Forrás:APEH