A kisebbségi választás néhány szabálya eltér az önkormányzati választástól.
Jelöltet csak társadalmi szervezet állíthat és csak az, amelynek a választás évét megelőző legalább 3 éve alapszabályában rögzített célja az adott kisebbség képviselete. Független jelöltek indulására a törvény nem biztosít lehetőséget. Nincs szükség a választópolgár ajánlásra, azaz nem kell ajánlószelvényeket gyűjteni.
A jelölő szervezeteknek a választás kitűzését követően az illetékes választási bizottságnál nyilvántartásba vételüket kell kérni. Ha több megyében állítanak jelöltet az OVB, ha csak egy megyében, de több településen a TVB, ha csak egy településen a HVB az illetékes.
Jelöltet bejelenteni csak az így nyilvántartásba vett jelölő szervezet tud, legkésőbb szeptember 3-án 16 óráig.
A jelölőszervezet bejelentésével és a HVB nyilvántartásba vételi aktusával megtörténik a jelöltté válás.
Jelölt csak a lakóhelye szerinti kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgár lehet, de lakóhelyétől függetlenül bármely településen jelölhető.
A szavazásra településenként e célra létrehozott, önálló szavazókörben kerül sor, melynek címéről és a szavazás időpontjáról a jegyző a választás kitűzését követően értesítőt küld.
A szavazólapon az érintett kisebbség minden jelöltje feltüntetésre kerül, kisorsolt sorrendben. A szavazás lebonyolítása az általános szabályok szerint történik, a választópolgárok mozgóurnát is igényelhetnek. A települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete 4 tagú, ezért szavazni legfeljebb 4 jelöltre lehet. Képviselők a legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesznek. Az eredményt a Helyi Választási Bizottság állapítja meg.

Amennyiben az adott kisebbség megfelelő számú települési kisebbségi önkormányzattal rendelkezik, 2011 januárjában a kisebbség területi és országos önkormányzatot hozhat létre. A területi és országos önkormányzatot a jelenlegi választáson megválasztott települési kisebbségi önkormányzati képviselők választják.
Forrás: CSMÖ