Közleményük szerint jövő keddig jelentkezhetnek pótfelvételi eljárásra azok, akiket egyik felsőoktatási intézménybe sem vettek fel az idei általános felsőoktatási felvételi eljárás során, vagy nem jelentkeztek felvételizni.

A felsőoktatási intézmények az idő rövidsége miatt a vizsgára külön behívó levelet nem küldenek. Ha alkalmassági, gyakorlati vizsgát vagy – elsősorban mesterképzésekben – felvételi vizsgát írnak elő, azt a pótfelvételi hirdetményben jelzik, és közlik annak időpontját is.

A jelentkezéseket az Oktatási Hivatal címére (1443, Budapest, Pf. 220) kell elküldeni. Az Educatio Kft. azt tanácsolja, hogy a pótfelvételi eljárás rövidsége miatt érdemes a jelentkezés elektronikus módját, a www.felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi szolgáltatást használni, amivel “szinte nullára csökken a hibás kitöltés lehetősége”, mert “nem engedi a hibás űrlapkitöltést.”

Az elektronikus rendszer ugyanis listát készít a szükséges dokumentumokról, s az elektronikusan jelentkezőknek hitelesíteniük is kell jelentkezésüket, amit vagy az ügyfélkapun keresztül, vagy a felületről kinyomtatott hitelesítő adatlap visszaküldésével tehetnek meg. A hitelesítő adatlapot legkésőbb jövő csütörtökig kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak a fenti címre.

A pontatlanul kitöltött, a szükséges adatokat nem vagy rosszul tartalmazó, illetve hiányosan felszerelt felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési lapok – a felsőoktatási pótfelvételi eljárás rövid határideje miatt – a felvétel elutasítását vonhatják maga után, ezért különösen fontos, hogy olyan telefonszámot, e-mail címet adjanak meg a jelentkezők, amelyeken augusztusban szükség esetén elérhetők – hívta fel a figyelmet az Educatio Kft.

Az idei felsőoktatási pótfelvételi eljárás során már csak egy intézménybe és csak egy képzésre lehet jelentkezni, külön a pótfelvételi eljárásra készült jelentkezési lapon, mely beszerezhető a képzést meghirdető felsőoktatási intézményekben, illetve az Educatio Kft. ügyfélszolgálatán, vagy elektronikusan az e-felvételi szolgáltatás keretében.

A felsőoktatási pótfelvételi eljárás alapdíja 5 ezer forint, amelyet a felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési laphoz tartozó csekken vagy folyószámláról történő banki utalással lehet befizetni. Azok a jelentkezők, akik hátrányos helyzetüket, illetve halmozottan hátrányos helyzetüket megfelelően igazolják, a felsőoktatási pótfelvételi eljárás alapdíja 50 százalékának, illetve 100 százalékának megfelelő összegű költségmentességben részesülnek.

Azokon a képzéseken, amelyeket már az idei általános felsőoktatási felvételi eljárásban is meghirdettek, a pótfelvételi ponthatár nem lehet alacsonyabb a július 22-én meghatározottnál. Amennyiben az adott képzés eddig nem indult, a ponthatár akkor sem lehet alacsonyabb a jogszabályi minimumnál: alapképzési szakok, egységes, osztatlan képzések esetén 200 pontnál, felsőfokú szakképzés esetén 140 pontnál.

A felvett hallgatók a felvételi határozatot, a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a felsőoktatási intézménytől kapják meg szeptember első napjaiban. forrás: stop.hu