Bejelentési kötelezettség:
Az állandó és ideiglenes jellegű iparűzési adóköteles tevékenységre vonatkozó bejelentési kötelezettséget 2010. június 29-től már ahhoz az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni, amelynek területén az adózó székhelyet vagy telephelyet létesített, illetve amelynek területén az ideiglenes (alkalmi) jellegű iparűzési tevékenységet folytatni kívánja.
Amennyiben az adózó 2010. évben ilyen jellegű tevékenység megkezdését az állami adóhatósághoz már bejelentette, azonban a tevékenységét 2010. június 29-én vagy azt követően fejezi be, a tevékenység megszűnéséről szóló változásbejelentést szintén az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani.

Bevallási kötelezettség:
Az adózó, az állandó és ideiglenes jellegű iparűzési adóval kapcsolatos bevallását 2010. június 28-ig tudja az állami adóhatósághoz benyújtani, az ezt követően (akár elektronikus úton, akár papíralapon) előterjesztettek feldolgozása már az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozik.
Amennyiben az adózó 2010. június 29-én, vagy azt követően kívánja egy esetlegesen elmulasztott, korábbi bevallási időszakra vonatkozó bevallási kötelezettségét teljesíteni, akkor azt szintén az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtania. Ugyanez érvényes a korábban még az állami adóhatósághoz előterjesztett bevallás önellenőrzésére is kivéve, ha a hibás bevallásra az adóhivatal értesítése alapján úgynevezett javítóbevallást kell benyújtania.

Befizetési kötelezettség:
Az állami adóhatóság a 2010. június 28-áig teljesített befizetéseket fogadhatja el. Az adózónak 2010. június 29-én, vagy azt követően már az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesítenie befizetési kötelezettségét abban az esetben is, ha a befizetéseihez kapcsolódó bevallást ezen időpontot megelőzően adta postára, nyújtotta be személyesen vagy terjesztette elő elektronikus úton.
A 2010. június 29-én és ezt követően átutalt, postára adott megbízások alapján beérkező befizetéseket az állami adóhatóság haladéktalanul visszafordítja, visszautalja az adózó számára. Ugyanez vonatkozik a helyi iparűzési adónemen fennálló valós túlfizetésekre is.

Előlegfizetés:
A 2010 szeptember 15-én esedékes iparűzési adóelőleg már szintén az önkormányzati adóhatósághoz fizetendő.

A fizetési kötelezettségre vonatkozó adatokat az állami adóhatóság átadja az önkormányzati adóhatóságnak, így ha az adózó 2010. június 29-től nem fizeti meg adóját vagy egyéb iparűzési adóval kapcsolatos kötelezettségét, akkor az önkormányzati adóhatóság késedelmi pótlékot számít(hat) fel, illetve ellenőrzési eljárás során adóhiányt is megállapít(hat).

Ellenőrzési eljárások:
A 2010. június 29-én folyamatban lévő, helyi iparűzési adóra vonatkozó ellenőrzési eljárást még az állami adóhatóság folytatja le, az adatokat azonban az eljárás befejezését követően átadja az illetékes önkormányzati adóhatóságnak. A fenti időpontot megelőzően hozott elsőfokú adóhatósági határozatokkal kapcsolatos jogorvoslati kérelmeket az állami adóhatóság bírálja el.

Fizetési kedvezmények, végrehajtás:
A 2010. június 29-től a helyi iparűzési adóra vonatkozó fizetési kedvezmény (részletfizetés, fizetési halasztás, adómérséklés) iránti kérelmet is az önkormányzati adóhatósághoz kell előterjeszteni. Az állami adóhatósághoz korábban benyújtott kérelemre indult, és még folyamatban lévő ügyeket az adóhivatal átadja az illetékes önkormányzati adóhatóságnak.
A végrehajtás foganatosítására az állami adóhatóságnak a folyamatban lévő ingó, illetve ingatlan végrehajtással érintett ügyekben, illetve a június 29-étől indítandó eljárások esetében kizárólag az önkormányzati adóhatóság ezirányú nyilatkozata, megkeresése alapján van hatásköre.

Forrás: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatósága