A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata azzal a céllal indította el hídnévadó kampányát, hogy a lakosság aktív közreműködésével találják meg az M43 autópálya épülő Tisza-hídjának nevét.
A 2010. március 12-től 2010. május 14-ig tartó kampány során kiemelkedő érdeklődést tapasztaltak: több mint tízezren voksoltak az 5 db döntős név valamelyikére, melyek a lakosság által korábban beküldött közel 1 500 névjavaslatból kerültek kiválasztásra. A győztes elnevezés fölénye óriási volt: a kampány során a szavazatok 51%-át a Móra Ferenc elnevezés kapta.
A lakosság döntése nyomán egy kérvényt juttattak el a földrajzi nevekkel kapcsolatos döntések meghozatalára jogosult Földrajzinév-bizottsághoz. Az illetékes szervezet figyelembe véve a nagyszámú szavazatban megnyilvánuló lakossági véleményt úgy határozott, elfogadja a javaslatot, melynek értelmében az M43 autópálya Tisza-hídja a Móra Ferenc híd nevet kapta.Forrás: szegedma.hu