Jelentős infrastrukturális beruházások történtek, az aszfaltozott területek növekedtek, új piaccsarnok épült, a régi bódékat lebontották, térvilágítást alakítottak ki. A nagybanin éves szinten körülbelül 50 ezer kereskedő fordul meg. A dorozsmai nagybani piacot üzemeltető kft. 2005-ben hajtott végre a piac szerkezetét is érintő beruházásokat: a piac területe ekkor 2,5 hektár területtel bővült, oly módon, hogy az egykor ott lévő sportpálya egész területét beépítették: 400 m2-es felépítmény került a helyére, amiben öltözőket, szociális helyiséget alakítottak ki. A Dorozsmai Nagybanin a 2006-os évben egy 3.300 m2-es új piaccsarnok épült, amelyben komfortos üzlethelyiségeket alakítottak ki. Mindez a bérlők közreműködésével valósulhatott meg, hiszen a korábbi felépítményeket saját költségükön lebontották, és elszállították. Ezzel a beruházással piac aktív területe 18.000 m2-nyi területtel megnőtt. A beruházások saját erő és beruházási hitel felhasználásával valósultak meg.

A piac szerepét és jövőbeni fejlesztését a fekvése nagymértékben befolyásolja, hiszen Bács-Kiskun-, Békés -, és Csongrád megye termelőinek értékesítési piaca, továbbá a román és a szerb határ közelsége vonzóvá teszi mind a vásárlók, mind az értékesítők számára mondta Törökné Szántó Katalin, a piac igazgatója. A fejlesztés iránya elsősorban az infrastruktúra teljes kiépítése, a várakoztatás lehetőség szerinti megszüntetése és kulturáltabbá tétele. Ennek érdekében a beléptető rendszer korszerűsítését tervezi a piac vezetősége – rendszámfelismerő rendszert szeretnének kiépíteni – és a várakoztató parkolót aszfaltozni szeretnék. Ezek pályázati forrásból valósulhatnak meg, várhatóan a jövő év folyamán.

A piac Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának segítségével, pályázatot nyújtott be a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok élénkítése érdekében. Így a temesvári és a szabadkai piacok vezetésével, önkormányzataival működnének jobban együtt. A Temesvári Önkormányzattal közös pályázat összköltsége közel 400 ezer forint (1400 euro), amely az infrastruktúra fejlesztését célozza. Szintén a Temesvári Önkormányzattal közös egy tender, amelyben üzletember találkozók és konferenciák rendezésére pályáztak. Ennek összköltsége 42 millió forint, azaz 150 ezer euro. Szabadka Város Önkormányzatával a szerb – magyar határon átnyúló pályázat teljes költsége több mint 50 millió forint (180 ezer euro), amely workshopok szervezésére, információs adatbázis kialakítására, üzemeltetés céljára szolgál. A pályázatok 95%-os támogatottságúak, a szerb pályázat pozitív elbírálást kapott, a román nagy projekt második fordulójának előkészítése zajlik.

A Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. célja ez évben a forgalom előző évi szinten tartása, amely a rendkívül szélsőséges időjárás miatt nagy erőfeszítéseket kíván mindenkitől. Szeretnék további szolgáltatásokkal erősíteni a kapcsolatainkat a piacra érkező termelőkkel, vásárlókkal. A környezet védelmét is elsődlegesnek tekintik, erre vonatkozóan is tesznek majd intézkedéseket. Fontosnak tartják, hogy a szomszédjaikkal jó kapcsolatot ápoljanak, és ne zavarják fölöslegesen a napi munkájukat, életüket.Forrás: szeged.hu