Amennyiben az adózó nyilatkozott a pótlékmentes részletfizetés igénybevételéről, fizetési kötelezettségének határideje attól függően, hogy 2, 3 vagy 4 hónapot választott az alábbiak szerint alakul:
I. részlet: 2010. június 21.
II. részlet: 2010. július 20.
III. részlet 2010. augusztus 23.
IV. részlet 2010. szeptember 20.

A befizetés teljesíthető:
-bankszámláról a 10032000-06056353 APEH Személyi jövedelemadó beszedési számlára történő utalással (közleményként az adózó nevét és adóazonosító jelét kell megadni),
-egyes ügyfélszolgálatainkon (Baján, Békéscsabán, Hódmezővásárhelyen, Kecskeméten, Kiskunhalason, Makón, Orosházán, Szarvason, Szegeden és Szentesen) bankkártyával (díjmentesen),
-a részletfizetéshez postai úton kiküldött készpénz-átutalási megbízás (csekk) felhasználásával, a fizetendő összeg feltüntetésével,
-ügyfélszolgálatainkon korábban igényelt személyi jövedelemadó befizetésére szolgáló csekken.

Gyakori probléma, hogy az adózók nem a megfelelő adónemre vonatkozó befizetési csekket használják, azaz személyi jövedelemadó kötelezettségüket például az egészségügyi hozzájárulás befizetésére szolgáló csekken teljesítik. Ebben az esetben a személyi jövedelemadó adónemen fennállása időtartamáig pótlékköteles tartozás keletkezik, és a téves helyre befizetett összeg átvezetésére amennyiben az az adott adónemen túlfizetésként mutatkozik csak külön kérelem (a 1017-es számú nyomtatvány) benyújtásával van lehetőség.

A részletfizetés teljesítésének fontos momentuma a részletek összegének meghatározása, mely a bevallásban megjelölt részletek számától függően a teljes fizetendő személyi jövedelemadó 1/2, 1/3 vagy 1/4 része. Amennyiben az adózó bevallásjavításról kapott értesítést, a kötelezettség változást figyelembe kell vennie.
Ha a fizetendő összeg a részletek számával nem osztható maradék nélkül, akkor az első részleteket tizedes jegyek nélküli összeggel az utolsót pedig a fennmaradó összeggel kell megfizetni (pl. 24.889-Ft 4 részletben történő fizetése esetén 2010. június 21-ig 6.222-Ft-ot, 2010. július 20-ig 6.222-Ft-ot, 2010. augusztus 23-ig 6.222-Ft-ot, 2010. szeptember 20-ig pedig 6.223-Ft-ot kell befizetni).

Amennyiben az adózó a részletfizetésnek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, a kedvezmény érvényét veszti és a kötelezettség egy összegben esedékessé válik. Ekkor az adóhatóság a tartozás fennmaradt részére az eredeti esedékesség napjától (2010. május 20-tól) késedelmi pótlékot számít fel.

Forrás: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága