A területen az egy éve, 2009-ben megítélt decentralizált pályázati támogatásból jelenleg is zajlik a szennyvízvezeték kiépítése. Az összesen 41 millió forint összköltségű beruházás kiviteli terve már elkészült, az átemelő és két helyszínen a gerincvezeték építése folyamatban van. A 85 százalékos támogatási intenzitású projekt összes költségéből mindössze 6 millió forint terheli a helyi önkormányzatot.

Két évvel ezelőtt szintén pályázati források segítségével az ivóvízvezeték rendszert építették ki, amelynek részeként több mint 2850 méter hosszan alakították ki a szükséges gerinchálózatot a szakemberek.

Az önkormányzat hosszú távú célja a Békéscsaba irányába történő terjeszkedés, annak gazdasági, társadalmi, kulturális potenciálja miatt. Az új lakóövezet kialakítását ez is elősegíti, de az is fontos, hogy a területen fekvő telkek már viszonylag szabályos alakúak.

forrás: beol.hu