Az utóbbi időben évi 400 ezer fizetési meghagyás indult évente a bíróságokon. A most hatályba lépő törvény célja az, hogy a fizetési meghagyásokat gyorsabban, 3-15 nap alatt intézzék el, jórészt a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) által kiépített elektronikus rendszer segítségével. A fizetési meghagyás az adós felszólítása fizetésre, amelynek a közokirati forma ad nyomatékot.

A fizetési meghagyások kibocsátása a bíróságoktól átkerül a közjegyzőkhöz. Az MTI korábban bírósági forrásból úgy értesült, hogy nem volt teljes egyetértés a változásban, miután az ügy amúgyis a bíróság előtt folytatódik, ha az adós ellentmond a fizetési meghagyásnak.

A közjegyzők között elektronikus “szignáló” osztja szét a beérkező fizetési meghagyásokat. A beadás elektronikus űrlapon, minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva történik. A határidők akkor kezdődnek, amikor az eljárási díj megérkezik a MOKK számlájára.

A közjegyző a beérkezett dokumentumot haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül rögzíti a kamara rendszerében. A MOKK vagy kinyomtatja a dokumentumot és úgy kézbesíti az adósnak, vagy elektronikusan teszi meg azt. Cégeknek 2011. július 1-től csak elektronikusan lehet kézbesíteni a fizetési meghagyást, de bárki kérheti a jövő év közepétől, hogy elektronikusan kapja meg a hivatalos iratokat – ezt külön törvény szabályozza.

Az elektronikusan beérkező fizetési meghagyást három munkanapon belül kell kibocsátani (papír alapon a határidő 15 nap). A kötelezett a kézbesítést követő 15 napon belül élhet ellentmondással a közjegyzőnél. Ha ezt nem teszi, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, és olyan a hatálya, mint a jogerős bírósági ítéletnek. Az ellentmondás viszont perré alakítja át a fizetési meghagyást.

A kamara eljárási díjat szed a fizetési meghagyások után, ezek legfeljebb felét szétosztja a közjegyzők között. A díj alapja a pénzkövetelés összege, annak 3 százalékát, de minimum 5 ezer és maximum 300 ezer forintot kell befizetni.

Ha a jogerős fizetési meghagyásra nem fizet az adós, akkor következik a végrehajtás. Ezt viszont csak elektronikusan lehet kérni, erre 10 éve van a jogosultnak. A végrehajtási lapot a MOKK elektronikus közokiratként állítja ki, és szintén elektronikusan küldi meg a Magyar Bírósági Végrehajtó Kamarának.Forrás: Origo