Az ÖMIP az önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozza meg a fenntartó elvárásait az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait, a közoktatás rendszerének és a közoktatást érintő más ágazatok – gyermek- és ifjúságvédelem, szociálpolitika, munkaerő-gazdálkodás, közművelődés, egészségügy – kapcsolatait, a fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét mondta portálunknak az alpolgármester.
A közel 1,7 milliárd forintos beruházás az épülő, a XXI. század igényeinek megfelelő többfunkciós 16 tantermes új általános iskola építése kapcsán a fenntartó az érintett szakemberek bevonásával újrafogalmazta az algyői Szivárvány Óvoda és Algyői Általános Iskola felé irányuló minőségirányítási rendszerét a hatályos jogszabályok betartása mellett. Az ÖMIP tartalmazza többek között a helyi közoktatási rendszer minőségirányítását, a minőségfejlesztés rendszerét, az óvodai és iskolai feladatokat, a fenntartói irányítás keretében tervezett ellenőrzések rendjét és határidejét, a nyilvánosság és tájékoztatás formáit.

A programban nagyon fontos szempont az élethosszig tartó tanulás, a környezettudatosság, az ökoprogram, az egészséges életmódra való nevelés valamint a nyelvtanulás is mondta az alpolgármester. Ezeket a célokat fektették le a minőségirányítási programba mondta a vezető.

Megosztom!
|