Április 3-án a Lelei úton 1000 négyzetméteres területen az út menti csatornában nádas és alj-növényzet égett, a tüzet oltották a tűzoltók. Április 6-án a kishomoki kerékpáros átkelő aluljá-róban 20 centi víz gyűlt össze, amelyet szivattyúval eltávolítottak el. Április 10-én az Észak utcában egy családi ház udvarán összehordott szemét égett, a tüzet eloltották.
Tizennyolcadikán a 47-es főút 196. km szelvényénél 200 m2-es területen nádas égett, kiérke-zésükre az út menti tanyában lakók a tüzet eloltották. Április 19-én a Kodály Zoltán utca Dr. Imre József utca sarkán egy 5 méteres faág leszakadt és a gyalogos forgalmat akadályozta. Az ágat motoros láncfűrésszel eltávolították. Április 20-án s Bajcsy-Zsilinszky utcában egy tár-sasház negyedik emeleti lakásának kamráján lévő szellőzőrács kimozdult, a járókelőket veszé-lyeztette, ezért a rácsot eltávolították.
Április 23-án a Vertics József utcában egy ötméteres fűzfa ága letört, a gyermekeket veszé-lyeztette, ezért az ágat kézi fűrésszel levágták. Másnap a Csomorkányi úton egy akácfa ága az úttestre szakadt, a fél útpályát eltorlaszolta, ezért motoros láncfűrésszel az ágat szétdarabol-ták, így az útakadályt megszűnt. Április 25-én az Ádám utcában egy családi ház tetőtéri szo-bájában a heverő és a padlószőnyeg fél négyzetméteren égett. Az esetnél személyi sérülés nem történt. Kiérkezésükre a tüzet a tulajdonosok eloltották.
Április 27-én aA 47-es főút 202. km szelvényénél 200 m2-en vasúti töltés oldala égett, a tüzet eloltották. Ugyanezen a napon a Kodály Zoltán utcában 10 m2-en száraz fű, avar, nyárfapihe égett, amelyet rövid idő alatt eloltottak a tűzoltók. Másnap a Klauzál utca végén egy gáz fel-szálló csővezetékének végéről az elzáró szerelvény letört. A környéket lezárták, a helyszínt biztosították, amíg a gázömlést a DÉGÁZ szakemberei megszüntették.
Április 28-án a 47-es főút 208. km szelvényénél egy személygépjármű az út menti árokba bo-rult. A sérültet a mentőszolgálat kiemelte, a jármű áramtalanítását elvégezték a tűzoltók. Ugyanezen a napon az Andrássy utcában lévő családi ház egyik szobájában egy idős hölgy a fotelban dohányzott, az égő cigarettából a parázs kihullott, és a fotel meggyulladt. Az idős személyt a füsttel telített lakásból kimentették, a tüzet eloltották.
Április 26-án a Szent Antal utcában egy konyhában, a sütőben lévő lábosból az olaj a tűzhely belsejére folyt és meggyulladt. A tűz fél négyzetméteren égett. A tüzet a tulajdonos oltotta el.
Április 30-án a Kodály Zoltán utcában egy négyzetméteres területen a nyárfa pihe égett, kiér-kezésükre a tűz elaludt.