A HISZK Gregus Máté Tagintézményben 83 tanuló kezdte meg az érettségi vizsgát, közöttük van olyan diák, aki ismétlő vizsgát tesz, mert a felvételi vizsgájához szükséges ez tudtuk meg Nagy Zsuzsanna intézményvezetőtől.
Az igazgató elmondta: a magyar érettségi első része egy szövegértés volt, melyre 60 perc állt a diákok rendelkezésére. Itt a szöveg elolvasása után különböző kérdésekre kellett válaszolni, táblázatot kellett kitölteni. A szöveg pedig Janus Pannonius életéről szólt, Szentmártoni Szabó Géza, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Régi magyar irodalom tanszékének oktatója kutatómunkát végzett, az egyetemen pedig Szabó Gézával beszélgetett erről. Ezt az interjút kellett értelmezni a diákoknak az írásbeli első 60 percében.
A második, 180 perces részben a diákok három téma közül választhattak:
– egy érvelő fogalmazás megírása, melyben segítség volt egy Szabó Magda idézet, a téma pedig , hogy mi a jelentősége a térnek és a tárgyi környezetnek a műalkotásokban és a hétköznapi életben.
– Gelléri Andor Endre: A pármai likőr című novellájának elemzése
– Karinthy Frigyes és Kosztolányi Dezső egy-egy versének összehasonlítása
A Bethlen Gábor Református Gimnáziumban összesen 120 diák írt hétfőn magyarból érettségit mondta el Faragóné Szénási Emese, az intézmény megbízott igazgatója, aki hozzátette, hogy 111 tanuló középszintű, míg 9 emeltszintű érettségit tett. Pontban 8 órakor elkezdték a feladatsorok kitöltését a gyerekek, összesen nyolc teremben.
Mikor ott jártunk, éppen akkor tette le a tollat Cseuz Tamás 12. b osztályos tanuló, aki portálunknak elmondta: az őszi feladatsornál könnyebb volt, hiszen azt is átnézte. A fiatal Kosztolányi Dezső és Karinthy Frigyes egy-egy szövegének összehasonlítását választotta. Tamáshoz nagyon közel áll Kosztolányi, mivel nem is olyan régen az ő alakját játszotta egy színdarabban, így neki nem volt nehéz a három feladat közül választani.

Kocsis Bencét is megállítottuk a teremből kijövet, aki Gelléri Andor Endre novelláját elemezte. `Sikerült három oldalt írnom, azt mondhatom, hogy az első rész sem ment nehezen` fogalmazott Bence.

Nánai Bálint, 13. e osztályos tanuló elmondta, hogy a szövegértésre kevés volt az egy óra, míg az második részre sok a három. Bálint az érvelést választotta, mivel az tűnt neki a legszimpatikusabbnak. Az ötösre hajt, ami érzése szerint meglehet.

A vizsga második részével kapcsolatban Verseginé Hillay Erika, a Németh László Gimnázium és Általános Iskola magyartanára úgy nyilatkozott, hogy bár első olvasatra könnyűnek tűnhettek a feladatok, de mindháromnak meg voltak a maga buktatói.
Így az érvelő fogalmazásnál nagy háttértudással kellett rendelkezni, hiszen 4-5 irodalmi példát szerzővel együtt bele kellett szőni a fogalmazásba. A novellánál pedig az ilyen művek elemzésének technikáját kellett ismerni, ráadásul a fenn említett író nincs is benne a középiskolai törzsanyagban. A két vers összehasonlítása pedig azért volt nehéz (és azért választották csak nagyon kevesen), mert a Karinthy vers a Kosztolányi vers paródiája volt, így a paródia elemeit kellett nagyon jól ismerni, és ez alapján összehasonlítani a két művet.
A magyar tanárnő elmondta: a Németh László Gimnáziumba járó 12. b osztályra nem volt jellemző korábban, hogy humán beállítottságúak lettek volna a diákok, de azért a kötelező dolgokat jól el tudták sajátítani ezalatt a pár év alatt.
Ugyanígy a Gregus Máté Tagintézmény diákjainak többsége is leginkább a magyartól félt, hiszen itt legtöbben műszaki irányba mennek tovább.
Nagy Alexandra, a Gregus Máté Tagintézmény 12. b osztályos tanulója szereti a humán tárgyakat, bár az írásbeli első részéhez sok társával együtt ő is kevésnek találta az időt, míg a második részhez bőven elég volt. Ami a feladatok nehézségét illeti, Alexandrának nem volt velük gondja, de ahogy fogalmazott, nem szeretne semmit elkiabálni.
Pónya Gábor szintén a Gregusba jár, és nem találta nagyon nehéznek a feladatokat, bár mint fogalmazott: erre nem nagyon lehetett készülni, majd a szóbeli lesz, ami tényleg sok időt fog elvenni.
Forgó Géza szintén a Gregus Máté Tagintézménybe jár, és attól függetlenül, hogy gépészmérnöki szakirányba szeretne tovább menni, nagyon könnyűnek ítélte az idei magyar feladatsort. Bár ő tett is ezért: több előző évi feladatlapot is kitöltött, így nem okozott neki problémát.
Árva László, a Németh László Gimnázium és Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy az iskolában nem volt semmi rendellenesség. Három teremben összesen 45 diák vizsgázott.
Érvelő szöveget a környezeti kultúrával kapcsolatban kellet megfogalmazni, Gelléri Andor Endre egyik elbeszélése volt a novella elemzés témája, míg egy Kosztolányi és Karinthy verset lehetett összehasonlítani mondta el az igazgató a választási lehetőségekről.

Tódor Sándor Teodor a 12. b osztály tanulója, aki nehezebbre számított. Az első részre kevés volt a 60 perc, de azért sikerült megoldani. `A novellaelemzést választottam, ami szerelmi problémákról szólt és nagyon érdekesnek találtam` mondta a fiatal, aki négyes-ötös szintet szeretné teljesíteni. Sándor elárulta nekünk, hogy Angliában folytatja majd tanulmányait.
Borsándi Tamás 12. b-s tanuló Sanyihoz hasonlóan nehezebbre számított és a kevésnek találta a tesztre a 60 percet. Ő az érvelést választotta, mivel az áll hozzá a legközelebb.