— “Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos. Írása lendületes, folyamatos.”, olvasható a gyerekem tájékoztatójában, de hogy mindez pontosan mit jelent nem tudom — állította egy apuka. — Számomra nagyon sablonosnak tűnnek ezek a mondatok. A fogadóórákon azonban részletesen tájékoztatnak, másrészt a felmérők százalékos arányán is nyomon követhetjük fiunk teljesítményét. Ágnes már kevésbé elégedett.

— Fogalmam sincs, hogy az “Élményeit kérdésekre mondja el” jó vagy rossz — fordult a minap a Szoljon.hu-hoz. — Ebből sem derül ki több számomra, mint egy osztályzatból.Vagy inkább csak kevsebb. most akkor milyen iskolai teljesítménye van a gyermekemnek?
A közoktatási törvény 2003-as módosítása írta elő, hogy alsó tagozatban csak szöveges módon, érdemjegy nélkül lehet osztályozni a gyerekeket.
Pokorni Zoltán, a Fidesz oktatáspolitikus alelnöke egy lakossági fórumon felvetette, hogy a szöveges értékelés megtartása mellett újra vissza kellene vezetni az osztályozást is, adta hírül a Hvg.

Szabó Olgától, a szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola igazgatóhelyettesétől megtudtuk, hogy a szülők kezdik megszokni a szöveges értékelést, a pedagógusok elfogadtatták azt a családokkal. Vannak viszont, akik ragaszkodnak a számjegyekkel történő osztályzáshoz, hiszen gyerekként ehhez szoktak.
— Egyes tanulóknál az osztályzásmentesség fegyelmezési zavarokkal jár, jobban meg lehetne fogni a szülők szerint is a gyermeket az érdemjegyekkel történő értékeléssel — nyilatkozta az igazgatóhelyettes. — Másoknak viszont kifejezetten előnyére válik, hiszen nem görcsölnek annyira, így jobb teljesítményre képesek. Ötös rangsort használtunk eddig is a szöveges értékelésnél, melyet voltak, akik átváltottak gondolatban számjegyekre — fűzte hozzá. — Négy évvel ezelőtt a szülők körében felmérést végeztünk, mennyire elégedettek a szöveges értékeléssel. A visszajelzésekből kiderült, hogy a többség elfogadta azt. Úgy vélem a kétfajta osztályozási mód együttes használata egyrészt felesleges, másrészt óriási adminisztációs terhet róna a pedagógusokra. Elképzelhetőnek tartok viszont egy olyan megoldást, mely szerint havonta egyszer szövegesen értékelnék a gyerekeket, viszont a témazáró felmérésekre érdemjegyet kapnának.

Szöveges és számjegyekkel történő értékelés együtt?

— Az iskolák egyenként kidolgozták már saját értékelési rendszerüket, melyen belül többnyire aláhúzással jelzik a gyermekek tanulmányi eredményét — mondta Földváriné Jeneses Katalin, a Pedagógus Szakszervezet Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnöke. — Ebben az esetben is van lehetőség egyéni megjegyzésekre, hogy például azért kiváló a tanuló, mert gyönyörűen olvas, stb.. A szöveges értékelés részletesebb és mindenki ismeri például az erős és a gyenge 4-es közti különbséget is. Ideális az lenne, ha az intézmények maguk választhatnának az értékelési módok között. Nem tartom elképzelhetetlennek a szöveges értékelés és az osztályzás együttes alkalmazását sem.

Mindenképpen fontosnak tartom, hogy a szakmaiságot előtérbe helyezve, gyakorló pedagógusok véleményét kikérve döntsenek ebben a témában. — A szülők gyakran kérik, hogy fordítsuk le a szöveges értékelést számjegyekre — árulta el Németh Lajos, a kengyeli általános iskola igazgatója. — Iskolánk kidolgozott egy szöveges értékelési módot, melyből aláhúzással választanak a pedagógusok. Ezen kívül azonban a naplóba írunk jegyeket is. A szöveges értékelésnek akkor van értelme, ha a tanító valóban egyénileg értékeli a kisdiák teljesítményét. Ideálisnak azt tartanám, ha az intézmények maguk dönthetnék el, melyik értékelési módot választják. Mi nagy valószínűséggel visszatérnénk az érdemjeggyel történő osztályzásra. (szoljon.hu)