Ez azonban nem hiúsította meg a társaság valós adókötelezettségének megállapítása, tényleges gazdasági tevékenységének feltérképezése érdekében indult eljárást. Az adóhatóság ugyanis megkereséssel élt az adózó bankszámláit vezető pénzintézetek, a Kft-vel szerződéses kapcsolatban álló cégek, valamint a társhatóságok többek között a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, illetve az Egészségbiztosítási Pénztár regionális szervei, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség felé.
A társasági adóval kapcsolatos fizetési kötelezettség megállapításához az adóhatóság felhasználta az üzleti partnerek által rendelkezésre bocsátott dokumentumok adatait, valamint a társhatóságoktól kapott, az adott időszakban hét fő munkavállaló foglalkoztatását alátámasztó adatokat. Ezek alapján megtörtént a költségek, a járulékok és a fizetett kamatok mértékének megállapítása és meghatározásra került az eszközök értéke. A bevételek becslésére a társaság által a vizsgált időszakra beadott általános forgalmi adó bevallások alapján került sor.
Az általános forgalmi adó tekintetében az ellenőrzés elfogadta a bevallásban szereplő fizetendő általános forgalmi adó összegét, de a beszerzések után levonható általános forgalmi adót az adólevonást alátámasztó hiteles dokumentumok hiányában az adózó terhére adókülönbözetként állapította meg.
A széleskörű tényállástisztázás eredményeként a társaságnál bevétel eltitkolás, illetve jogosulatlan adólevonás okán összesen 56 millió forintot meghaladó összegű adókülönbözet és 28 millió forint adóbírság került megállapításra, továbbá az együttműködési kötelezettségét elmulasztása miatt 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírságra is számíthat az adózó.
Forrás:APEH