Nándorfehérvár – a mai Belgrád – speciális földrajzi helyzete miatt fontos katonai, kereskedelmi és kultúraközvetítő szerepet játszott a Bizánci Birodalom, majd az Oszmán Birodalom, a Magyar Királyság és Szerbia között a XI. és XVI. század között. Szerbia fokozatos török elfoglalása után e fontos vár ismét felértékelődött, mivel a déli végvárvonal fontos részévé vált.
Szabó Pál előadása végigkíséri Nándorfehérvár történetét, bemutatva a várban végzett építkezéseket, a várvédő Tallóci Jován és családja életpályáját, elemzi az alig vizsgált bizánci, latin és a török források alapján rekonstruálható ostrom menetét.

Medgyesi Konstantin
sajtóreferens Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ