Varga Sándor polgármester a www. promenad.hu-nak elmondta, hogy az ülésen megválasztották a szavazatszámláló bizottság tagjait, a három szavazókörzetben. Székkutason a Művelődési Házban, az iskolában, és a Gondozási Központban adhatják le szavazataikat a székkutasi polgárok. A tizenöt szavazatszámláló biztos lesz jelen a körzetekben, amelyből öt fő póttag.

A napirendek között volt a 2010 évi második negyedévi képviselő testületi munkaterv elfogadása is, amely április május- június hónapokra volt lebontva.
Áprilisban a költségvetésről és a belső ellenőrzésről fognak beszámolót adni, májusban az iskolai pedagógiai program jóváhagyása és folyamatban lévő pályázatokról kapnak majd tájékoztatást, júniusban pedig a helyi civil szervezetek munkáiról kérnek majd tájékoztatást.
Zárt ülésen tárgyalták meg a szociális lakás bérbeadását, ahol két jelentkező közül az a család kapta aki korábban is bérelte. A polgármester elmondta, hogy szociális rászorultság alapján választották ki a bérlőt.