Az emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt Perecz József ellen indított büntetőügyben a Szegedi Ítélőtábla Gyurisné dr. Komlóssy Éva vezette büntető tanácsa megváltoztatta a Csongrád Megyei Bíróság I. fokon meghozott ítéletét többek között – az alábbiak szerint:
– A vádlott élet elleni cselekményét előre kitervelten, nyereségvágyból, más aljas indokból illetőleg célból, különös kegyetlenséggel, több emberen elkövetett emberölésnek minősítette.
– Az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt vádlott feltételes szabadságra bocsátásának időpontját – az I. fokú ítéletben kimondott 30 évvel szemben – 40 évben határozta meg.
Az ítélet indoklásakor elhangzott: életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetében törvényi minimum a feltételes szabadságra bocsátás megállapításakor a 30 év. Tekintettel a vádlott által elkövetett cselekmények súlyára, minősítésére, mindenképpen indokoltnak tartotta a táblabíróság, hogy ezt hosszabb időtartamban, 40 évben határozza meg. Az ügyész által kért tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést azért nem szabta ki az ítélőtábla, mert a vádlott a három emberölés közül kettőben, mint bűnsegéd vett részt.

A nyolc általános végzett, alkalmi munkákból élő, korábban négy alkalommal büntetett vádlottnak gyerekkora óta barátja volt S. Norbert (1982). Kapcsolatuk meglazult, de megmaradt, amikor S. Norbert 2002. áprilisában megismerkedett B. Noémi (1987) sértettel. Miután a sértett 2008. áprilisában szakított S. Norberttel, ismét naponta találkozott a két barát, kapcsolatuk újra szorossá vált.
S. Norbert a B. Noémivel történt szakítást nagyon nehezen viselte, azt nem fogadta el, szerette volna kapcsolatukat felújítani. Ettől B. Noémi mindvégig elzárkózott, tekintettel arra, hogy időközben új szerelmi kapcsolatot alakított ki. S. Norbert nem törődött bele az elutasításba, rendszeresen eljárt volt barátnőjéhez, akit rossz idegállapotára, pszichiátriai kezelésre és öngyilkossági gondolataira hivatkozással érzelmileg zsarolt, s emellett telefonon is rendszeresen zaklatta a lányt.
S. Norbert kiderítette azt is, hogy volt barátnője kivel létesített új kapcsolatot, és egyedül, illetve alkalomszerűen a vádlottal figyelte a sértettet és annak új barátját. S. Norbert ezért a segítségéért utólag meg nem határozható mennyiségű pénzt adott a vádlottnak. A kialakult helyzetet nehezen viselő S. Norbert egyszer megkérdezte B. Noémi sértettet, mi lenne, ha megölné új barátját. Ebben az időben S. Norbert fel is hívta ezt a férfit, és közölte vele, hogy B. Noémi mindenáron az övé lesz.
Miután B. Noémi továbbra is elzárkózott a régi kapcsolat megújításától, S. Norbert elhatározta, hogy megöli volt barátnőjét. Ezért 2008. április végén több millió forintot ajánlott fel P. József vádlottnak, ha segít neki B. Noémi sértett és egy másik személy megölésében. A vádlott a barátja ajánlatát elfogadta, megkezdték az előkészületeket, váltóruhát tettek a S. Norbert által használt, de apja tulajdonában lévő autóba.
S. Norbert 2008. május 17. napját megelőzően mintegy egy héttel megbeszélte B. Noémi sértettel, hogy elviszi tőle a nála maradt holmiját. Akkor abban egyeztek meg, hogy május 17-én délután 3 órára megy el a férfi volt barátnője lakására. A vádlott azt is kérte a sértettől, hogy ebben az időpontban rajta kívül senki ne legyen otthon.
A megbeszélteknek megfelelően május 17-én S. Norbert autóval elindult a sértett lakására, de előtte felvette a vádlottat. Indulásukat megelőzően a vádlott magához vett egy téglát, azzal a céllal, hogy a gyilkosságot követően az általuk a helyszínen összeszedett bűnjeleket ennek segítségével vízbe süllyesszék. A vádlott és S. Norbert emellett egy-egy kést is magával vitt.
Miután a két férfi biztos lett abban, hogy a sértett szülei nem tartózkodnak otthon, néhány saroknyira megálltak a sértették házától. Itt P. József a kocsiból kiszállt azért, hogy a sértett házához gyalog menjen, ugyanis azt a látszatot akarták kelteni: a sértett lakóhelye előtt csak véletlenül találkoztak össze. Ennek megfelelően a vádlott a házhoz gyalogolt, ami előtt S. Norbert már beszélgetett volt barátnőjével. Nem sokkal utána mindhárman bementek a lakásba. S. Norbert és a sértett elkezdték pakolni S. Norbert ottmaradt ingóságait, és ennek során vita alakult ki.
Ekkor a vádlott elővette a ruhájába rejtett kést, amit átadott S. Norbertnek. S. ezzel a mintás, műanyag nyelű késsel rátámadt a guggoló testhelyzetben lévő, CD lemezeket válogató nőre, és több alkalommal a nyakán és a hátán megszúrta. A sértett felállt, szembefordult támadójával, védekezni próbált. Ekkor S. Norbert ismét többször megszúrta a sértettet a fején és a mellkasán. A nő a földre esett, a hátán feküdt, amikor S. Norbert tovább folytatta a bántalmazását, a szúrásokon kívül többször arcon is ütötte volt barátnőjét.
A sértett, akinek a testén mintegy húsz sérülésnyomot fedeztek később fel, rövid időn belül életét veszítette. Halálát a jobb tüdő többszörös szúrt sérülése következtében kialakuló vérveszteség, vérbelehelés idézte elő. Életét idejében érkező szakszerű orvosi ellátással sem lehetett volna megmenteni áll az I. fokú bíróság ítéletében.
A fent leírt cselekmények végén megjelent az előszoba ajtajában Sz. Pálné (1930) sértett, aki B. Noémi sértett nagymamája volt, és vele, valamint a szülőkkel együtt maga is abban az ingatlanban lakott, ahol B. Noémi. Sz. Pálné az előszobába vezető lépcsőn akart felmenni, de ezt S. Norbert észrevette, ellépett áldozatától, és az ajtónál szembe került Sz. Pálnéval, akit nyakon szúrt. Sz.-né másodpercek alatt cselekvőképtelenné vált, a lépcsőtől hátrafelé támolyogva a folyosó szemben lévő falának kiszögelésébe zuhant. Ekkor S. Norbert hozzálépett, és fején, valamint váll és nyaktájékon többször megszúrta az asszonyt. A szúrások közben a kés pengéje eltört. Sz.-né 12 sérülést szenvedett el, ezek közül nyaki sérülése vezetett rövid időn belül bekövetkező halálához.
A lefolytatott bizonyítási eljárás során nem sikerült minden kétséget kizáróan bebizonyítani, hogy a vádlott Sz. Pálné meggyilkolásában tevőlegesen részt vett.
A két áldozat megölése után S. Norbert közölte P. József vádlottal, hogy a `segítségért` ígért több millió forintot nem fogja kifizetni, illetve amennyiben ő a két sértett megölése miatt `megbukik`, úgy a vádlottra nézve terhelő vallomást fog tenni. E kijelentést követően a vádlott és S. Norbert között dulakodás alakult ki, majd a vádlott elvette S. Norberttől a fekete markolatú kést, a háta mögé került, és nyakának jobb és baloldalán is megszúrta. S. Norbert a földre került, erősen vérezni kezdett. A vádlott S. Norbert mellé térdelt, és többször a nyakán, illetve a bal lapockájánál megszúrta. A szúrások következtében a kés pengéje kiszakadt a markolatából. E támadás során a vádlott 7 sérülést okozott a sértettnek, akinek halálát a nyak bal oldalát ért szúrás okozta.
A vádlott ezt követően még a helyszínen levetette vérrel szennyezett farmerját, összegyűjtötte a két kés markolatát, a kiszakadt késpengét, majd azokat levett nadrágjába csavarva a lakóházat elhagyta. Ezután a S. Norbert által használt autóhoz ment, azt jogtalan használat céljából elvette, és elindult Maroslele irányába. Mintegy 10 kilométert haladt a falu felé, amikor megállt egy bekötőútnál, ott a vérrel szennyezett felsőruházatát is levetette, és átöltözött a már korábban a gépkocsiban elhelyezett váltóruhájába. Ezt követően a vádlott a vérrel szennyezett kék pólóját és kék melegítő felsőjét a saját és S. Norbert mobiltelefonjával, egy baseball sapkával, valamint a bűncselekmény helyszínén összeszedett bűnjelekkel együtt egy nejlonzacskóba tette. Majd áthajtott Maroslelén, a falut követően a 13-as kilométerkőtől 300 méternyire, az útra merőleges csatornánál ismét megállt, és a csatornába dobta a téglanehezékkel megterhelt szatyrot. Ezután a vádlott Hódmezővásárhelyre hajtott, ahol egy parkolóban magához vette S. Norbert piros pólóját, egy 6 ezer forint értű hátizsákot és egy 10 ezer forint értű MP3 lejátszót, valamint 50 ezer forint készpénzt és a sértett bankkártyáját Ezzel a bankkártyával megpróbált később 50 ezer forintot felvenni, de nem járt sikerrel.
Ezt követően a vádlott az autót egy parkolóban hagyta, autóbusszal Szegedre utazott, hol felkereste testvéreit, P. Erzsébetet és P. Lászlót. A vádlott a történteket este elmesélte lánytestvérének, majd másik testvérével szórakozni ment, csak másnap reggel 6 óra körül tért vissza a lakásba. Később onnan eltávozott, a rendőrség a vádlottat 2008. május 18-án Szeged belvárosában elfogta.

Bűnsegédként, előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több emberen elkövetett emberölés bűntettében, aljas indokból elkövetett emberölés bűntettében, kifosztás és jármű önkényes elvétele bűntettében mondta ki bűnösnek a Csongrád Megyei Bíróság 2009. október 6-án Perecz József (1982 makói lakos) vádlottat. Ezért őt a bíróság halmazati büntetésül életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte, és 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A bíróság a vádlott feltételes szabadságra bocsátásának legkorábbi időpontját 30 évben határozta meg.
Az ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére, a tényállás és a minősítés téves megállapítása miatt, valamint a büntetés súlyosítása, végleges életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása érdekében nyújtott be fellebbezést. A vádlott és védője elsődlegesen téves minősítés miatt, másodlagosan a büntetés enyhítését kérve fellebbezett, míg a vádlott indítványozta az I. fokú ítélet hatályon kívül helyezését is, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.
Forrás: Bátyi Zoltán