A sajtótájékoztató keretén belül ismertették a párt vidékre vonatkozó programjainak irányvonalait, melynek célja a vidék népességmegtartó ereje.
Itt kiemelte hogy a vidéken beszűkült közszolgáltatások, közlekedés, oktatás, postai szolgáltatás, ugyanúgy megillesse a vidéken élő emberek mint más nagy városban élőket.

A párt a vidéken élő főleg a mezőgazdasággal foglalkozó emberek életszínvonalának javítását is fontos szempontnak tartják, ezért javasolják hogy az európai uniós agrártámogatásból a kis gazdálkodók is részesüljenek.

A párt szemléletében kiemelt helyet foglal el az energiatakarékosság, a klímaváltozás,
Gazdaságpolitika terén a gazdaság élénkülését, illetve munkahelyteremtést tartják szem előtt.

Mivel egyre több vidéki iskola szűnik meg, a párt minden település szeretné biztosítani az alapfokú oktatást.

Véleményük szerint a vidéki önkormányzatokat gazdasági autonómiával kellene ellátni, illetve több pénzügyi forrást kellene a rendelkezésükre bocsátani.

Ha ezek a tényezők nem változnak, az a vidék elnéptelenedéshez vezethet közölte Málovics György.