Az eredményes közbeszerzési eljárást követően megkötött vállalkozási szerződés értelmében a szegedi székhelyű TÁVCOM Informatikai Kft. végzi el a közbiztonsági célú térfigyelő rendszer létesítése projekt építés-szerelési munkálatait. A 69 millió 779 ezer 675, forint + ÁFA
összesen bruttó 87 millió forint vállalkozói díj fejében megvalósul:

– 73 darab köztéri kamera szállítása és szerelése,
– a rendőrség épületében történő központ kialakítása (számítógépes rendszerek, rögzítés technika, monitorok),
– a kamerák és a központ közötti adatátvitel kiépítése,
– a jelenleg működő 7 közterület figyelő kamera integrálása.

A szerződés szerint (melyet 1%/napos kötbér és 5%-os jóteljesítési garancia is biztosít)
a vállalkozó 2010. február 27-éig köteles a rendszert üzembe helyezni.

A kamerák helyszíneit a tervezővel és a rendőrséggel részletesen egyeztettük, a kiírás és a vállalkozó ajánlata alapján a rendszer alkalmas arra, hogy a város frekventált és bűnözés szempontjából különösen fertőzött területein hatékony bűnmegelőzési és felderítési eszközként működjön.

Előzmények: Makó Város Önkormányzata a Biztonságos Makó Programot indított fejlesztési önerejének 10 százalékának felhasználásával az elmúlt évben. A Biztonságos Makó Program a város biztonságosabbá tételének érdekében széleskörű társadalmi összefogás keretében megvalósítható komplex bűnmegelőzési és közbiztonsági modell, amelynek elemei:

– Térfigyelő kamerák
– Belépésjelző készülékek önkormányzati támogatással
– Kerékpár-regisztrációs program
– Biztonságos Makó Nap
– Felvilágosító kiadványok terjesztése, előadások szervezése (fiataloknak, időskorúaknak és a külterületen élőknek).

A projektet a Makói Rendőrkapitánysággal és a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának Bárka csoportjával közösen dolgoztuk ki és valósítjuk meg. A program olyan összehangolt és célzott tevékenységet igényel, amely segítségével megvalósul a komplex bűnmegelőzés mellett a lakók közös összefogásának igénye. A közösségi kohézió erősítésére a város közrendvédelmi szerveinek, oktatási intézményeinek, civil és vállalkozói szférájának együttműködésére is számítunk.

Forrás:
Dr. Ortutay Miklós Sarnyai Tibor