Az idei első rendes testületi ülésen nem volt jelen dr. Zsótér István polgármester és dr. Abdul Rahim települési képviselő, de a testület 11 fővel így is határozatképes volt.
Még a napirendi pontok előtt szólalt fel Hevesi István képviselő a polgármester munkavégzésével kapcsolatban, de szóba került a képviselő testületi ülések televíziós közvetítése is. Mint azt tudni lehet, a grémium forráshiányra hivatkozva elutasította a további közvetítést, bár erre továbbra is nagy igény lenne. Ennek megoldásaként ajánlotta fel Szabó József alpolgármester a még 2008-as alpolgármesteri tiszteletdíját, ám szembesülnie kellett azzal, hogy ez az összeg úgynevezett előirányzat maradvány, azaz nincs mögötte biztosítva bevételi forrás, így nem kifizethető az.
Több képviselő is azon az állásponton volt, hogy ez a közgazdasági iroda felelőssége,, hiszen az elmúlt években a testület folyamatosan olyan döntéseket kellett hogy hozzon, ami mögött nem volt forrás biztosítva, mégis ahogy azt Hevesi István is kifejtette, jól dolgoztak, hiszen már csak 30 napos számlái vannak az önkormányzatnak a korábbi 60 naposakkal szemben.
A tervekkel ellentétben egy pontot, azaz a tanulmány készítése Mindszent város önkormányzati épületeinek energetikai célú felmérése pályázat másodszori kiírására érkezett árajánlatokat a grémium zárt ülésen kívánta megtárgyalni.
A Mindszenti Civil Szervezetek Tanácsának munkájáról és eddigi tevékenységéről készült beszámolót nagyon pozitívan értékelte az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági, Sport és Egyházügyi Bizottság, aminek tagjai javasolták, hogy a képvisleőtestület, amennyire lehetőségei engedik, támogassa a tanács munkáját.
Ugyanígy meg volt elégedve a testület a piac 22009. évi üzemeltetésével, ahol Borsi Imre képviselő kiemelte, látszik, hogy van gazdája a piacnak, valamint további sikereket kívánt az üzemeltető Borsi Józsefet képviselő Borsi Józsefnénak.
Az iskola sportkörök, sportfoglalkozások ellenőrzéséről Répási Éva oktatási referens számolt be a képviselőknek, és javasolta néhány elavult, régi sporteszköz cseréjét, valamint az úszásoktatás beindítását és támogatását, mely, mint kiderült, csak Hódmezővásárhelyen kivitelezhető.
Az ülésen kiemelten tárgyaltak egy a múlt héetn kiírt pályázatot, mely lehetőséget biztosítana a városban lévő alapfokú oktatási intézmények felújítására. A pályázat 10 százalékos önerőt igényel, amiben az a probléma, hogy a testület még tavaly november 30-i ülésén megszavazta, hogy ebben az évben nem ad be olyan pályázatot, melyhez önerő szükséges. Most főleg mivel ez a pályázat előfinanszírozott így, lehet, hogy megváltoztatja a testület ezt a határozatát, hiszen a településen lévő oktatási intézmények állapota kritikus, főleg a vizesblokkok, ahogy Bagitáné Széchenyi Mária iskolaigazgató fogalmazott, jóval túl van már a 24 órán.
Szó volt még a nyílt ülésen a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, de ezt a képviselők 8 nem, 1 igen és 2 tartózkodással nem fogadták el.

Fekete Evelin