Hazánkban 150 éve működik a baptista misszió. A baptisták a bibliai hitvalló felnőtt keresztséghez ragaszkodnak, és azt, Jézus példáját követve, vízbe való teljes alámerítéssel gyakorolják. Nagy József elmondta, bemerítkezéskor, amikor ellepi őket a víz, meghalnak és amikor kijönnek a vízből, akkor születnek újjá.

Hódmezővásárhelyen 1920. óta van imaháza az egyháznak. Aki ennek a felekezetnek a tagjává válik, egy család tagjává válik. A fiataloknak nemzetközi táborokat szerveznek, hogy megismerhessék egymást a világ különböző pontjain élő hívők.

Az egyház hitvallásának a lényege, hogy a teljes Szentírás Istentől ihletett, amely a világot és benne az embert is teremtő Isten kijelentése, az egyedüli és kielégítő forrása életgyakorlatuknak és gondolkodásunknak. Továbbá vallják, hogy a lét zavarainak forrása az Isten elleni lázadás.

Kodácz Csengele