A vásárhelyi laktanyában zárták le az idei magyar-román gyakorlatot 1

Megalakulásának 20. évfordulója alkalmából, ünnepélyes keretek közt vette át egy évre szóló megbízatását, a Magyar–Román Közös Békefenntartó Zászlóalj parancsnoki beosztását Vadász Péter alezredes Mihai Ionita alezredestől november 22-én, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi laktanyájában.

A parancsnoki teendők átadás-átvételével ért véget az idén Romániában, a Dud-Taut lő- és gyakorlótéren megrendezett magyar-román többnemzeti harcászati gyakorlat. Az angol szakterminológia készségszintű elsajátítása mellett, a Wise Foresight 2018 (Bölcs Előrelátás) célkitűzései között szerepelt többek közt a parancsnoki állomány felkészítése az alegység szintű együttműködésre, valamint a hibrid hadviselési környezetben kapott feladatok közös végrehajtására.

A vásárhelyi laktanyában zárták le az idei magyar-román gyakorlatot

Az ünnepélyes zászlóalj sorakozón a közös munka eredményeit Korom Ferenc altábornagy összegezte. A Honvéd Vezérkar főnök beszédében kiemelte: húsz évvel ezelőtt fontos döntés volt – okulva az akkor még karnyújtásnyi közelségben lévő délszláv válságból – a katonai kapcsolatok elmélyítése érdekében megalakítani a Magyar-Román Közös Békefenntartó Zászlóaljat.

Válaszbeszédében Mircea Gologan ezredes ugyancsak a közös együttműködés jelentőségét hangsúlyozta. „Húsz évvel ezelőtt az országaink még nem voltak tagjai a NATO-nak és az Európai Uniónak. Éppen ezért ez a kezdeményezés, a közös békefenntartó zászlóalj megalakítása mindkét résztvevő felet megerősítette. Visszatekintve pedig elmondhatjuk, eredményes és sikeres az együttműködésünk” – mondta a Román Hadsereg 81. Gépesített Dandár parancsnoka.

A zászlóalj történetét dokumentáló könyv, a parancsnoki beosztás jelképének ünnepélyes átadás-átvételén részt vett dr. Ruszin Romulusz dandártábornok, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka, valamint meghívták a jubileumi zászlóalj sorakozóra a közös alegység korábbi magyar parancsnokait is.

A vásárhelyi laktanyában zárták le az idei magyar-román gyakorlatot 2

A közös zászlóalj létszáma mindkét fél részéről maximum 500-500 fő, az alegység a két hozzájáruló ország nemzeti területén állomásozik, megtartva nemzeti szervezeteit. Mindkét fél a feladatait saját szervezetszerű, rendszeresített fegyverzetével, felszerelésével és technikai eszközeivel látja el. A munka- és műveleti nyelv az angol, és minden műveleti dokumentumot ezen a nyelven adnak ki.

Fotó: Galambos Sándor
Forrás és teljes cikk: bocskaidandar.hu