Gyermek- és áldozatvédelmi protokollt alkotnak Csongrád megyében

Mélyen felháborította a közelmúltban a közvéleményt az a durva bántalmazási eset, amely középiskolás diákok között történt a nyílt utcán, Szegeden. A kormányhivatal éppen ezért közös gondolkodásra valamint egységes, a jelzőrendszeri tagok feladatait rögzítő, gyermek- és ifjúságvédelmi megyei eljárásrend létrehozására kéri fel a területen munkálkodókat.

A közösségi médiában és a sajtón keresztül nyilvánosságra került agresszió ismételten ráirányította a figyelmet a gyermekvédelem és az áldozatvédelem feladataira és az erre hivatott intézményrendszer működésére.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal kiemelt feladataként kezeli a gyermek- és áldozatvédelem ügyét. Mint emlékezetes, 2012. és 2014. között zajlott az a megyei áldozatvédelmi program, amelynek eredményeként két éven át sok ezer embert ért el a három konzorciumi és négy együttműködő partner által megvalósított prevenciós program. Ennek keretében indult az az áldozatvédelmi és az áldozattá válás megelőzését szolgáló, egyetemi kurzus is, amelynek jelenlegi hallgatói is részt vesznek a holnapi összejövetelen.

A találkozó célja, egy közösen megfogalmazott dokumentum létrehozása, amely a megyei jelzőrendszeri tagok számára a gyermek- és áldozatvédelemre vonatkozó, a gyakorlatban is alkalmazható eljárásrendet rögzítené. A tervezett megállapodás alapját egyeztető konzultációk teremtik meg, amelyen egyértelműsítik, hogy a jelzést milyen formában, melyik szervhez, hatósághoz kell eljuttatni, valamint az milyen hatósági intézkedést vonhat maga után. Tudatosítani kívánják a jelzőrendszeri tagokban, hogy az egyes szakmában betöltött szerepükből adódóan milyen kiemelten előnyös pozícióban vannak az áldozattá válás megelőzésének tekintetében, de feladatuk az is, hogy az áldozattá vált személyt kellő információval lássák el az érdekérvényesítéshez.

Csongrád megyében 2017-ben 780 gyermek volt érintett gyermekvédelmi eljárással, ebből 531 esetben tudott a hatóság családban tartó, 249 esetben pedig családból való kiemelést eredményező intézkedést tenni. A jelzőrendszer hatékonyabb működésével, a családban tartó intézkedések száma növelhető a szakemberek szerint.

A programon jelen lesznek a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar áldozatvédelmi prevenciós egyetemi képzés hallgatói, akik védőnők, szociális munkások, diplomás ápolók, pedagógusok lesznek – tehát munkájuk során tagjaivá válnak a jelzőrendszernek. A jövő szakemberei a „Csongrád megyei összefogás az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés érdekében” elnevezésű, korábbi pályázat részeként megvalósult képzésben vesznek részt Szilágyiné dr. Bay Lujza ny. rendőr alezredes vezetésével.

Forrás:

Varga Márta

kommunikációs vezető

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Fotó: ma.hu