14:51: Véger ér a nyílt ülés. Zsótér Károly polgármester szüntet rendel el, amely után zárt üléssel folytatódik a testületi ülés.

14:49: Zsótér Károly polgármester: egyenlőre “szoft” megoldások jöhetnek szóba, tehát a nyomatékosított figyelemfelhívás, ha ez nem válik be, erőteljesebb eszközök szükségesek.

14:47: Korom Éva, a Pénzügyi Bizottság elnöke: a rekortán futópálya átadása megtörtént. Nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy kiemelten fontos, hogy ennek állapotát megóvják a lakosok! Kerékpáros és gyalogos közlekedésre nem alkalmas! Csikkek is elhajigálásra kerülnek rendszeresen, illetve felhordják a sarat.

14:46: Elfogadják a javaslatot.

14:44: Gyűjtemény kiállító hely megvásárlásáról tárgyal a grémium, amely mezőgazdasági gép gyűjteménynek adna helyet. A Szabadság tér 22. volt az az ingatlan, amely be tudná fogadni. Összesen 20 millió forintra pályáznak ezzel kapcsolatban, amely ingatlanvásárlást és felújítást is magában foglalna.

14:43: elfogadják a javaslatot.

14:42: Erdősi Norbert: gesztus. A közfoglalkoztatottak termékeiből lenne egy kis kóstoló. A cél, hogy segítsük a beilleszkedést.

Erdősi Norbert

14:41: Pálinkó György Vince: anyagilag mit jelent ez a kezdeményezés?

14:35: Rácz Árpád: ez kényes kérdés. Sok olyan személy költözött Mindszentre, akik nem kívánatosak. Zsótér Gábor képviselő: köszöntés helyett valamilyen szintű útmutatás lenne a célszerű, hogy milyen irányba szeretnénk vinni a települést. Tóth Csaba alpolgármester: akikkel probléma van, azok nem jönnek be köszöntésre, nem kívánnak velünk beszélgetni, ugyanakkor támogatom magát az elképzelést. Pálinkó György Vince: az ötletet jónak tartom, ha az intézményvezetők jelen vannak a polgármester és a jegyző mellett, jó néven vennék ezt a kezdeményezést többen is. Aki viszont nem olyan, valószínűleg el sem jön. Pölös Mihály képviselő: meg kell próbálni beépíteni a problémás lakosokat is. Javaslom, hogy a Mindszentről elszármazottakat is meghívjuk bizonyos időközönként. Fel kellene eleveníteni ezt a régi hagyományt.

14:34:Következő napirendi pont: javaslat hagyományteremtő köszöntésre. Erdősi Norbert a KDNP helyi szervezetének vezetője elmondja, 580 felett volt a lakcímet váltók száma a tavalyi évben. Arra kell törekedni, hogy minél többen jöjjenek ide, őket köszöntenék.

14:31: EFOP-pályázathoz kapcsolódó HÉSZ-módosítás tervezőjének kiválasztása van napirenden. A Szabadság teret kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a képviselő – testület októberben – tárja a testület elé dr. Megyei Szilvia, jegyző. A költséget a 2018. évi költségvetésbe építenék be a bruttó 1 millió 500.000 forintot. A tervező a VÁTI Kft lesz.

14:29: Az építményadó rendelet módosításáról tárgyal a testület. Főként a reklámtáblák miatt van erre szükség. Jelenleg nincs olyan reklámhordozó Mindszenten, amely adóköteles lenne a módosítás értelmében. Elfogadják a módosított önkormányzati rendeletet.

14:27: A vásárokról és piacokról szóló helyi rendelet módosításáról tárgyal a testület. Okai többek között az, hogy változott az üzemeltető is, csökkent a piac mérete és a magasabb szintű jogszabályok is jelentősen módosultak. A rendelet módosítását a testület megszavazza.

14:26: Megszavazzák, hogy 2018. december 31-ig ingyenesen lehessen elhelyezni az állati hulladékot.

14:25: Rácz Árpád: a konténert ki lehetne e tenni a kerítés mellé. Megtárgyalják később.

14:23: Az állati melléktermék díjának felülvizsgálatával kapcsolatban tárgyal a testület. A képviselő – testületnek arról kell döntenie, hogy az állati tetemek elhelyezését díjmentesen lehet –e megtenni.

14:22: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017.évi tevékenységéről szóló beszámolót a testület elfogadja 7 igen és 2 nem szavazat mellett.

14:21: A beszámolót elfogadja a testület.

14:12: Zsótér Károly polgármester reagál. Az ott hagyott állatok mennyisége nem annyira jelentős ahhoz, hogy kamerát helyezzünk el az árok partján, ahová leteszik az elhullott állatokat. Összeírást terveznek az állatokról. Egy akciót terveznek az állatorvossal, a chip beültetéssel kapcsolatban, amely kedvezményes áron történne. Összességében 5 millió forintos pályázatot nyújtottak be az ebrendészeti telep felújítására, amely tartalmaz: nyílászárócserét, homlokzatfelújtást is többek között. Ennek köszönhetően kialakulhat egy kulturált, megfelelő közeg. Más városokban hogyan állnak a telepek? – kérdezi a polgármester a hatósági állatorvost. A hatósági állatrovos reagál: Hódmezővásárhelyen példaértékű, Székkutason nincs nagyon kóbor eb. Az eb összeírást Vásárhelyen elkezdték, ellenőrzik a chipeket, oltásokat. Akinél hiányosságot tapasztalnak, 2018. január 31-ig haladékot adnak részükre.

Zsótér Károly

14:05: A testület a város állategészségügyi helyzetéről, a hatósági állatorvos tevékenységéről tárgyal. A kóbor ebek helyzetéről tájékoztatja a grémiumot dr. Kiss Zsolt, hatósági állatorvos. Körülbelül 1000-1500 eb lehet jelen Mindszenten. A veszettség elleni védőoltással kevés eb rendelkezett. A tulajdonosok folyamatosan kiengedik az ebeket felügyelet nélkül. Ez gondot okoz. A gyepmesteri telepen 43 állatot fogtak be, a legtöbb állatot el kellett altatni. A gyepmesteri telep rossz állapotban van, nincs áram, nincs megfelelő ivóvíz, az épület is rossz állapotban van. Probléma az is, hogy nincs bekamarázva a telep, több esetben “visszalopták” a gazdáik a befogott kutyákat. A felszereltségen is javítani szükséges. Az állati tetemeket nem helyezik el megfelelően a lakosok.

14:01: Pálinkó Mihály kérdez: Egy Észak utcai épület eladásra került, és le is bontják, amennyiben mód és lehetőség van rá, az elbontott építési anyagokat a sporttelepen használnák fel. Zsótér Károly: leülünk és tárgyalunk majd róla.

13:59: Rácz Árpád a bezárt OTP Bank ügyére kérdez rá. Zsótér Károly: megoldást kell keresni. Tegnap délelőtt járt a polgármesternél a Pillér és Szegvár Takarékszövetkezet. A megbeszélés során arra kérte a polgármester őket, hogy december 14-én, csütörtökön egy tájékoztató fórumon kapjanak a lakosok tájékoztatást arról, hogy milyen eljárási rendben tudnak Mindszenten a takarékban számlát nyitni, vagy itt tovább helyben “bankolni.”

13:54: Lényeges, hogy ezekben a fontos kérdésekben az országgyűléssel is történjenek beszélgetések – mondja Zsótér Károly. Ivóvíz kérdésében a polgármester arról tájékoztatja a képviselőket, hogy az ivóvíz minőség javító programban eddig megszokott technológiai eljárások nem megfelelőek. Technológiai módosításokat kell eszközölni. A tervek készülnek a megoldásra. A polgármester kérése az volt, hogy ne jelenjen meg az erőteljes klórozás. Az ígéret szerint van egy olyan technológiai megoldás, amely ezt lehetővé teszi. Közel 100 millió forintból újul majd meg ehhez a víztorony is. Ezek még csak projektervek, de folyamatosan tájékoztatja a polgármester a testületet.

13:52: Rácz Árpád képviselő jelzi, részt vett a gyermekvédelmi fórumon. Véleménye szerint nem azokat védi a törvény, akiket kellene. A képviselő az ivóvíz kérdésére is rákérdez.

Rácz Árpád

13:47: Képviselői kérdésre reagál Zsótér Károly, amely a tűzifával kapcsolatos. A polgármester elmondja, 1600 mázsa tűzifát megnyert Mindszent. Ennek kiosztása még nem indult el, mert ez a tűzifa állami vagyon. Az Európai Uniós szabályozás nem tisztázott ezzel kapcsolatban. A polgármester kiemeli, a következő napokban alá írják az MNV-nél az ezzel kapcsolatos dokumentumokat. A járási egyeztető fórumon történő részvételével kapcsolatban a polgármester elmondja – szintén képviselői kérdésre reagálva, hogy az adott időszak tapasztalatairól számolnak be ilyenkor. Javulást mutatnak a tapasztalatok,  csökkent a lopások száma Mindszenten. A közterületen megvalósuló bűncselekmények száma az egész járásban erőteljesen lecsökkent. Közúti balesetek tekintetében egy halálos baleset volt a beszámoló előtt. A kapitányság arra törekszik a jövőben, hogy 24 órás rendőri jelenlét legyen a településen, a megye minden településén. Ez az új rendőrkapitány egyik elsődleges célja.

13:40: Zsótér Károly polgármester beszámol, mely eseményeken vett részt a két ülés közötti időszakban. Tartott fogadóórát, amelynek során a szociális tűzifával és a közmunkával kapcsolatban keresték fel legtöbben a polgármestert. A rekortán futópálya átadására is sor került. Tájékoztatták, a Mindszenti OTP Bank bezár. A polgármester a vásárhelyi közgyűlésen is járt. A nemzeti közművek új kapcsolattartójával is találkozott Zsótér Károly, illetve az ivóvíz minőség javításával kapcsolatban is történt konzultáció. A projekt megvalósításával kapcsolatban komoly változások várhatóak. Érdmindszenten is járt a polgármester, amelynek során sor került a mindszentiek találkozójára is. Zsótér Károly Almási István polgármester elhunytával kapcsolatos rendkívüli közgyűlésen is részt vett Hódmezővásárhelyen.

13:38 : Megkezdődik a testületi ülés. A grémium határozatképes, állapítja meg Zsótér Károly polgármester. A polgármester arra kéri a jelenlévőket, egy perces néma csenddel emlékezzenek meg Hódmezővásárhely polgármesteréről, Almási Istvánról.